Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
42 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
85 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 22/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
42 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Không tăng
22 5 Không tăng
78 5 Không tăng
27 4 Không tăng
47 4 Giảm 1
52 4 Không tăng
66 4 Không tăng
70 4 Không tăng
71 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
22 11 Không tăng
07 10 Không tăng
78 10 Không tăng
20 9 Không tăng
59 9 Không tăng
91 9 Tăng 2
00 8 Không tăng
04 8 Không tăng
08 8 Không tăng
09 8 Giảm 1
15 8 Không tăng
27 8 Không tăng
40 8 Không tăng
52 8 Không tăng
55 8 Không tăng
85 8 Không tăng
93 8 Không tăng
99 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 30: 2 Kỳ
  • 85: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Giảm 2
0
Tăng 1 24 Lần
14 Lần Tăng 1
1
Tăng 2 16 Lần
21 Lần Tăng 1
2
Tăng 2 26 Lần
15 Lần Tăng 2
3
Tăng 2 15 Lần
19 Lần Giảm 2
4
Tăng 1 16 Lần
20 Lần Giảm 2
5
Không tăng 22 Lần
19 Lần Không tăng
6
Giảm 1 12 Lần
25 Lần Tăng 1
7
Giảm 5 17 Lần
14 Lần Không tăng
8
Giảm 1 18 Lần
15 Lần Tăng 1
9
Giảm 1 14 Lần