Xổ số Đà Nẵng 30 ngày – Kết quả XS Đà Nẵng 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/12/2023

ĐB 722917
Nhất 19976
Nhì 32854
Ba 42077 64444
09097 53259 61648 20852
24195 99565 58356
Năm 5924
Sáu 9602 9957 9125
Bảy 400
Tám 72
Đầu
0 02, 00
1 17
2 24, 25
3
4 44, 48
5 54, 59, 52, 56, 57
6 65
7 76, 77, 72
8
9 97, 95
Đuôi
0 00
1
2 52, 02, 72
3
4 54, 44, 24
5 95, 65, 25
6 76, 56
7 17, 77, 97, 57
8 48
9 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/12/2023

ĐB 014567
Nhất 58800
Nhì 78363
Ba 98517 65384
99486 16835 88803 85140
83547 77624 29644
Năm 8226
Sáu 6415 8312 2201
Bảy 749
Tám 49
Đầu
0 00, 03, 01
1 17, 15, 12
2 24, 26
3 35
4 40, 47, 44, 49, 49
5
6 67, 63
7
8 84, 86
9
Đuôi
0 00, 40
1 01
2 12
3 63, 03
4 84, 24, 44
5 35, 15
6 86, 26
7 67, 17, 47
8
9 49, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/11/2023

ĐB 067158
Nhất 71215
Nhì 69973
Ba 22963 41205
48109 47695 26603 74521
44090 09378 04101
Năm 8305
Sáu 2173 3150 7430
Bảy 274
Tám 93
Đầu
0 05, 09, 03, 01, 05
1 15
2 21
3 30
4
5 58, 50
6 63
7 73, 78, 73, 74
8
9 95, 90, 93
Đuôi
0 90, 50, 30
1 21, 01
2
3 73, 63, 03, 73, 93
4 74
5 15, 05, 95, 05
6
7
8 58, 78
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/11/2023

ĐB 908857
Nhất 01865
Nhì 47874
Ba 10013 06928
99399 97592 94374 26478
67109 77484 05416
Năm 4905
Sáu 4142 7712 4437
Bảy 052
Tám 55
Đầu
0 09, 05
1 13, 16, 12
2 28
3 37
4 42
5 57, 52, 55
6 65
7 74, 74, 78
8 84
9 99, 92
Đuôi
0
1
2 92, 42, 12, 52
3 13
4 74, 74, 84
5 65, 05, 55
6 16
7 57, 37
8 28, 78
9 99, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/11/2023

ĐB 388440
Nhất 37658
Nhì 68183
Ba 54626 34979
56701 32643 22185 14935
08174 11432 81697
Năm 1259
Sáu 9828 5879 7222
Bảy 446
Tám 93
Đầu
0 01
1
2 26, 28, 22
3 35, 32
4 40, 43, 46
5 58, 59
6
7 79, 74, 79
8 83, 85
9 97, 93
Đuôi
0 40
1 01
2 32, 22
3 83, 43, 93
4 74
5 85, 35
6 26, 46
7 97
8 58, 28
9 79, 59, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/11/2023

ĐB 640591
Nhất 39451
Nhì 38100
Ba 15185 27425
71690 98126 88216 20530
83799 95942 57941
Năm 4590
Sáu 6884 2472 9863
Bảy 615
Tám 39
Đầu
0 00
1 16, 15
2 25, 26
3 30, 39
4 42, 41
5 51
6 63
7 72
8 85, 84
9 91, 90, 99, 90
Đuôi
0 00, 90, 30, 90
1 91, 51, 41
2 42, 72
3 63
4 84
5 85, 25, 15
6 26, 16
7
8
9 99, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/11/2023

ĐB 733872
Nhất 53798
Nhì 64197
Ba 82172 55432
38098 38140 00935 16063
98799 32631 19694
Năm 3845
Sáu 2407 7228 1668
Bảy 153
Tám 40
Đầu
0 07
1
2 28
3 32, 35, 31
4 40, 45, 40
5 53
6 63, 68
7 72, 72
8
9 98, 97, 98, 99, 94
Đuôi
0 40, 40
1 31
2 72, 72, 32
3 63, 53
4 94
5 35, 45
6
7 97, 07
8 98, 98, 28, 68
9 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/11/2023

ĐB 029456
Nhất 79265
Nhì 76677
Ba 69401 88904
94812 08220 20621 22312
58495 54582 13198
Năm 8733
Sáu 1045 9274 0965
Bảy 161
Tám 47
Đầu
0 01, 04
1 12, 12
2 20, 21
3 33
4 45, 47
5 56
6 65, 65, 61
7 77, 74
8 82
9 95, 98
Đuôi
0 20
1 01, 21, 61
2 12, 12, 82
3 33
4 04, 74
5 65, 95, 45, 65
6 56
7 77, 47
8 98
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/11/2023

ĐB 393019
Nhất 28926
Nhì 88644
Ba 53032 40224
31426 15388 72054 90756
93054 26584 42446
Năm 4894
Sáu 7915 0131 6588
Bảy 670
Tám 76
Đầu
0
1 19, 15
2 26, 24, 26
3 32, 31
4 44, 46
5 54, 56, 54
6
7 70, 76
8 88, 84, 88
9 94
Đuôi
0 70
1 31
2 32
3
4 44, 24, 54, 54, 84, 94
5 15
6 26, 26, 56, 46, 76
7
8 88, 88
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/11/2023

ĐB 605606
Nhất 60224
Nhì 12239
Ba 08627 17074
36744 56878 37037 00014
76461 01739 51350
Năm 6098
Sáu 5366 1800 6149
Bảy 692
Tám 83
Đầu
0 06, 00
1 14
2 24, 27
3 39, 37, 39
4 44, 49
5 50
6 61, 66
7 74, 78
8 83
9 98, 92
Đuôi
0 50, 00
1 61
2 92
3 83
4 24, 74, 44, 14
5
6 06, 66
7 27, 37
8 78, 98
9 39, 39, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/11/2023

ĐB 393193
Nhất 79937
Nhì 75615
Ba 91123 38570
54974 30969 36332 16734
13128 36993 80659
Năm 1016
Sáu 3773 7265 5007
Bảy 707
Tám 22
Đầu
0 07, 07
1 15, 16
2 23, 28, 22
3 37, 32, 34
4
5 59
6 69, 65
7 70, 74, 73
8
9 93, 93
Đuôi
0 70
1
2 32, 22
3 93, 23, 93, 73
4 74, 34
5 15, 65
6 16
7 37, 07, 07
8 28
9 69, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/10/2023

ĐB 684631
Nhất 24151
Nhì 49496
Ba 47334 77449
53858 57056 58560 63874
10512 09254 02252
Năm 4672
Sáu 5397 0122 8358
Bảy 482
Tám 18
Đầu
0
1 12, 18
2 22
3 31, 34
4 49
5 51, 58, 56, 54, 52, 58
6 60
7 74, 72
8 82
9 96, 97
Đuôi
0 60
1 31, 51
2 12, 52, 72, 22, 82
3
4 34, 74, 54
5
6 96, 56
7 97
8 58, 58, 18
9 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/10/2023

ĐB 897507
Nhất 83692
Nhì 33285
Ba 44191 06840
78540 74227 60028 54115
01418 87214 27326
Năm 5390
Sáu 3145 0254 3095
Bảy 915
Tám 66
Đầu
0 07
1 15, 18, 14, 15
2 27, 28, 26
3
4 40, 40, 45
5 54
6 66
7
8 85
9 92, 91, 90, 95
Đuôi
0 40, 40, 90
1 91
2 92
3
4 14, 54
5 85, 15, 45, 95, 15
6 26, 66
7 07, 27
8 28, 18
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/10/2023

ĐB 091459
Nhất 81767
Nhì 03833
Ba 48084 27688
83485 05541 63857 40386
51287 55588 03954
Năm 4678
Sáu 9013 7015 0445
Bảy 938
Tám 84
Đầu
0
1 13, 15
2
3 33, 38
4 41, 45
5 59, 57, 54
6 67
7 78
8 84, 88, 85, 86, 87, 88, 84
9
Đuôi
0
1 41
2
3 33, 13
4 84, 54, 84
5 85, 15, 45
6 86
7 67, 57, 87
8 88, 88, 78, 38
9 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/10/2023

ĐB 522700
Nhất 58422
Nhì 84157
Ba 52193 25714
38137 48329 68225 39756
21412 92064 39729
Năm 9607
Sáu 8959 7800 6419
Bảy 168
Tám 67
Đầu
0 00, 07, 00
1 14, 12, 19
2 22, 29, 25, 29
3 37
4
5 57, 56, 59
6 64, 68, 67
7
8
9 93
Đuôi
0 00, 00
1
2 22, 12
3 93
4 14, 64
5 25
6 56
7 57, 37, 07, 67
8 68
9 29, 29, 59, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/10/2023

ĐB 336771
Nhất 60363
Nhì 73939
Ba 16566 52955
33964 03870 47531 74461
72869 41772 98778
Năm 7569
Sáu 6291 2329 4614
Bảy 324
Tám 25
Đầu
0
1 14
2 29, 24, 25
3 39, 31
4
5 55
6 63, 66, 64, 61, 69, 69
7 71, 70, 72, 78
8
9 91
Đuôi
0 70
1 71, 31, 61, 91
2 72
3 63
4 64, 14, 24
5 55, 25
6 66
7
8 78
9 39, 69, 69, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/10/2023

ĐB 015713
Nhất 09625
Nhì 11517
Ba 14168 16682
53035 51062 71579 26923
43646 56888 55227
Năm 2955
Sáu 6007 9448 2539
Bảy 095
Tám 14
Đầu
0 07
1 13, 17, 14
2 25, 23, 27
3 35, 39
4 46, 48
5 55
6 68, 62
7 79
8 82, 88
9 95
Đuôi
0
1
2 82, 62
3 13, 23
4 14
5 25, 35, 55, 95
6 46
7 17, 27, 07
8 68, 88, 48
9 79, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/10/2023

ĐB 532851
Nhất 56736
Nhì 54763
Ba 97849 57588
65395 92711 85592 61274
52678 72211 71705
Năm 2747
Sáu 1160 2113 1162
Bảy 217
Tám 14
Đầu
0 05
1 11, 11, 13, 17, 14
2
3 36
4 49, 47
5 51
6 63, 60, 62
7 74, 78
8 88
9 95, 92
Đuôi
0 60
1 51, 11, 11
2 92, 62
3 63, 13
4 74, 14
5 95, 05
6 36
7 47, 17
8 88, 78
9 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/10/2023

ĐB 962164
Nhất 93437
Nhì 92658
Ba 15304 37580
78359 39173 86087 99700
51954 07311 65799
Năm 0601
Sáu 5363 3909 5240
Bảy 590
Tám 46
Đầu
0 04, 00, 01, 09
1 11
2
3 37
4 40, 46
5 58, 59, 54
6 64, 63
7 73
8 80, 87
9 99, 90
Đuôi
0 80, 00, 40, 90
1 11, 01
2
3 73, 63
4 64, 04, 54
5
6 46
7 37, 87
8 58
9 59, 99, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/09/2023

ĐB 430160
Nhất 08480
Nhì 06395
Ba 33101 58476
69097 06872 20943 62944
15420 91408 93734
Năm 9968
Sáu 6050 9114 6477
Bảy 480
Tám 31
Đầu
0 01, 08
1 14
2 20
3 34, 31
4 43, 44
5 50
6 60, 68
7 76, 72, 77
8 80, 80
9 95, 97
Đuôi
0 60, 80, 20, 50, 80
1 01, 31
2 72
3 43
4 44, 34, 14
5 95
6 76
7 97, 77
8 08, 68
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/09/2023

ĐB 313476
Nhất 99423
Nhì 34565
Ba 84379 51974
64106 06517 06925 24691
16199 70853 84809
Năm 9732
Sáu 2095 9662 3889
Bảy 340
Tám 22
Đầu
0 06, 09
1 17
2 23, 25, 22
3 32
4 40
5 53
6 65, 62
7 76, 79, 74
8 89
9 91, 99, 95
Đuôi
0 40
1 91
2 32, 62, 22
3 23, 53
4 74
5 65, 25, 95
6 76, 06
7 17
8
9 79, 99, 09, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/09/2023

ĐB 588693
Nhất 17667
Nhì 93042
Ba 74603 54541
24430 04600 29834 89270
03560 22099 51304
Năm 8703
Sáu 0319 4809 4029
Bảy 647
Tám 79
Đầu
0 03, 00, 04, 03, 09
1 19
2 29
3 30, 34
4 42, 41, 47
5
6 67, 60
7 70, 79
8
9 93, 99
Đuôi
0 30, 00, 70, 60
1 41
2 42
3 93, 03, 03
4 34, 04
5
6
7 67, 47
8
9 99, 19, 09, 29, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/09/2023

ĐB 448744
Nhất 16434
Nhì 09040
Ba 98476 53126
15417 77750 28362 46977
32229 94541 73173
Năm 4512
Sáu 9762 2221 4682
Bảy 740
Tám 80
Đầu
0
1 17, 12
2 26, 29, 21
3 34
4 44, 40, 41, 40
5 50
6 62, 62
7 76, 77, 73
8 82, 80
9
Đuôi
0 40, 50, 40, 80
1 41, 21
2 62, 12, 62, 82
3 73
4 44, 34
5
6 76, 26
7 17, 77
8
9 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/09/2023

ĐB 581201
Nhất 33597
Nhì 28551
Ba 12524 61371
26132 46276 96917 50111
00093 36550 56388
Năm 4720
Sáu 1542 6637 2992
Bảy 020
Tám 86
Đầu
0 01
1 17, 11
2 24, 20, 20
3 32, 37
4 42
5 51, 50
6
7 71, 76
8 88, 86
9 97, 93, 92
Đuôi
0 50, 20, 20
1 01, 51, 71, 11
2 32, 42, 92
3 93
4 24
5
6 76, 86
7 97, 17, 37
8 88
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/09/2023

ĐB 323787
Nhất 32595
Nhì 55151
Ba 26386 38727
37101 65547 19806 20420
86494 22047 76360
Năm 9698
Sáu 9903 1674 4578
Bảy 328
Tám 88
Đầu
0 01, 06, 03
1
2 27, 20, 28
3
4 47, 47
5 51
6 60
7 74, 78
8 87, 86, 88
9 95, 94, 98
Đuôi
0 20, 60
1 51, 01
2
3 03
4 94, 74
5 95
6 86, 06
7 87, 27, 47, 47
8 98, 78, 28, 88
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/09/2023

ĐB 918974
Nhất 61910
Nhì 52250
Ba 30066 33828
85017 39955 02158 23970
54350 57573 40646
Năm 7796
Sáu 8140 9089 0659
Bảy 382
Tám 09
Đầu
0 09
1 10, 17
2 28
3
4 46, 40
5 50, 55, 58, 50, 59
6 66
7 74, 70, 73
8 89, 82
9 96
Đuôi
0 10, 50, 70, 50, 40
1
2 82
3 73
4 74
5 55
6 66, 46, 96
7 17
8 28, 58
9 89, 59, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/09/2023

ĐB 648303
Nhất 14331
Nhì 23642
Ba 96396 19921
42143 17255 50953 99426
83303 21859 97180
Năm 8280
Sáu 8869 3861 4596
Bảy 286
Tám 10
Đầu
0 03, 03
1 10
2 21, 26
3 31
4 42, 43
5 55, 53, 59
6 69, 61
7
8 80, 80, 86
9 96, 96
Đuôi
0 80, 80, 10
1 31, 21, 61
2 42
3 03, 43, 53, 03
4
5 55
6 96, 26, 96, 86
7
8
9 59, 69

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/09/2023

ĐB 774819
Nhất 68837
Nhì 72138
Ba 61210 34730
62827 07226 44259 78580
46615 44302 08328
Năm 8272
Sáu 8909 7732 9994
Bảy 541
Tám 87
Đầu
0 02, 09
1 19, 10, 15
2 27, 26, 28
3 37, 38, 30, 32
4 41
5 59
6
7 72
8 80, 87
9 94
Đuôi
0 10, 30, 80
1 41
2 02, 72, 32
3
4 94
5 15
6 26
7 37, 27, 87
8 38, 28
9 19, 59, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/08/2023

ĐB 180721
Nhất 22413
Nhì 77229
Ba 22345 71504
50259 93706 86871 61673
42810 30590 23339
Năm 6871
Sáu 4838 9654 7649
Bảy 604
Tám 51
Đầu
0 04, 06, 04
1 13, 10
2 21, 29
3 39, 38
4 45, 49
5 59, 54, 51
6
7 71, 73, 71
8
9 90
Đuôi
0 10, 90
1 21, 71, 71, 51
2
3 13, 73
4 04, 54, 04
5 45
6 06
7
8 38
9 29, 59, 39, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 26/08/2023

ĐB 721719
Nhất 48880
Nhì 36821
Ba 36552 79468
91981 40558 70906 02974
88872 23930 95266
Năm 0540
Sáu 4990 6251 5558
Bảy 172
Tám 23
Đầu
0 06
1 19
2 21, 23
3 30
4 40
5 52, 58, 51, 58
6 68, 66
7 74, 72, 72
8 80, 81
9 90
Đuôi
0 80, 30, 40, 90
1 21, 81, 51
2 52, 72, 72
3 23
4 74
5
6 06, 66
7
8 68, 58, 58
9 19

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày

Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết miền Bắc. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số miền bắc 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày?

Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày thế nào?

xổ số Đà Nẵng 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDNG 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDNG 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.