Xổ số Đà Nẵng 60 ngày – Kết quả XS Đà Nẵng 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/09/2023

ĐB 430160
Nhất 08480
Nhì 06395
Ba 33101 58476
69097 06872 20943 62944
15420 91408 93734
Năm 9968
Sáu 6050 9114 6477
Bảy 480
Tám 31
Đầu
0 01, 08
1 14
2 20
3 34, 31
4 43, 44
5 50
6 60, 68
7 76, 72, 77
8 80, 80
9 95, 97
Đuôi
0 60, 80, 20, 50, 80
1 01, 31
2 72
3 43
4 44, 34, 14
5 95
6 76
7 97, 77
8 08, 68
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/09/2023

ĐB 313476
Nhất 99423
Nhì 34565
Ba 84379 51974
64106 06517 06925 24691
16199 70853 84809
Năm 9732
Sáu 2095 9662 3889
Bảy 340
Tám 22
Đầu
0 06, 09
1 17
2 23, 25, 22
3 32
4 40
5 53
6 65, 62
7 76, 79, 74
8 89
9 91, 99, 95
Đuôi
0 40
1 91
2 32, 62, 22
3 23, 53
4 74
5 65, 25, 95
6 76, 06
7 17
8
9 79, 99, 09, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/09/2023

ĐB 588693
Nhất 17667
Nhì 93042
Ba 74603 54541
24430 04600 29834 89270
03560 22099 51304
Năm 8703
Sáu 0319 4809 4029
Bảy 647
Tám 79
Đầu
0 03, 00, 04, 03, 09
1 19
2 29
3 30, 34
4 42, 41, 47
5
6 67, 60
7 70, 79
8
9 93, 99
Đuôi
0 30, 00, 70, 60
1 41
2 42
3 93, 03, 03
4 34, 04
5
6
7 67, 47
8
9 99, 19, 09, 29, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/09/2023

ĐB 448744
Nhất 16434
Nhì 09040
Ba 98476 53126
15417 77750 28362 46977
32229 94541 73173
Năm 4512
Sáu 9762 2221 4682
Bảy 740
Tám 80
Đầu
0
1 17, 12
2 26, 29, 21
3 34
4 44, 40, 41, 40
5 50
6 62, 62
7 76, 77, 73
8 82, 80
9
Đuôi
0 40, 50, 40, 80
1 41, 21
2 62, 12, 62, 82
3 73
4 44, 34
5
6 76, 26
7 17, 77
8
9 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/09/2023

ĐB 581201
Nhất 33597
Nhì 28551
Ba 12524 61371
26132 46276 96917 50111
00093 36550 56388
Năm 4720
Sáu 1542 6637 2992
Bảy 020
Tám 86
Đầu
0 01
1 17, 11
2 24, 20, 20
3 32, 37
4 42
5 51, 50
6
7 71, 76
8 88, 86
9 97, 93, 92
Đuôi
0 50, 20, 20
1 01, 51, 71, 11
2 32, 42, 92
3 93
4 24
5
6 76, 86
7 97, 17, 37
8 88
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/09/2023

ĐB 323787
Nhất 32595
Nhì 55151
Ba 26386 38727
37101 65547 19806 20420
86494 22047 76360
Năm 9698
Sáu 9903 1674 4578
Bảy 328
Tám 88
Đầu
0 01, 06, 03
1
2 27, 20, 28
3
4 47, 47
5 51
6 60
7 74, 78
8 87, 86, 88
9 95, 94, 98
Đuôi
0 20, 60
1 51, 01
2
3 03
4 94, 74
5 95
6 86, 06
7 87, 27, 47, 47
8 98, 78, 28, 88
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/09/2023

ĐB 918974
Nhất 61910
Nhì 52250
Ba 30066 33828
85017 39955 02158 23970
54350 57573 40646
Năm 7796
Sáu 8140 9089 0659
Bảy 382
Tám 09
Đầu
0 09
1 10, 17
2 28
3
4 46, 40
5 50, 55, 58, 50, 59
6 66
7 74, 70, 73
8 89, 82
9 96
Đuôi
0 10, 50, 70, 50, 40
1
2 82
3 73
4 74
5 55
6 66, 46, 96
7 17
8 28, 58
9 89, 59, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/09/2023

ĐB 648303
Nhất 14331
Nhì 23642
Ba 96396 19921
42143 17255 50953 99426
83303 21859 97180
Năm 8280
Sáu 8869 3861 4596
Bảy 286
Tám 10
Đầu
0 03, 03
1 10
2 21, 26
3 31
4 42, 43
5 55, 53, 59
6 69, 61
7
8 80, 80, 86
9 96, 96
Đuôi
0 80, 80, 10
1 31, 21, 61
2 42
3 03, 43, 53, 03
4
5 55
6 96, 26, 96, 86
7
8
9 59, 69

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/09/2023

ĐB 774819
Nhất 68837
Nhì 72138
Ba 61210 34730
62827 07226 44259 78580
46615 44302 08328
Năm 8272
Sáu 8909 7732 9994
Bảy 541
Tám 87
Đầu
0 02, 09
1 19, 10, 15
2 27, 26, 28
3 37, 38, 30, 32
4 41
5 59
6
7 72
8 80, 87
9 94
Đuôi
0 10, 30, 80
1 41
2 02, 72, 32
3
4 94
5 15
6 26
7 37, 27, 87
8 38, 28
9 19, 59, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/08/2023

ĐB 180721
Nhất 22413
Nhì 77229
Ba 22345 71504
50259 93706 86871 61673
42810 30590 23339
Năm 6871
Sáu 4838 9654 7649
Bảy 604
Tám 51
Đầu
0 04, 06, 04
1 13, 10
2 21, 29
3 39, 38
4 45, 49
5 59, 54, 51
6
7 71, 73, 71
8
9 90
Đuôi
0 10, 90
1 21, 71, 71, 51
2
3 13, 73
4 04, 54, 04
5 45
6 06
7
8 38
9 29, 59, 39, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 26/08/2023

ĐB 721719
Nhất 48880
Nhì 36821
Ba 36552 79468
91981 40558 70906 02974
88872 23930 95266
Năm 0540
Sáu 4990 6251 5558
Bảy 172
Tám 23
Đầu
0 06
1 19
2 21, 23
3 30
4 40
5 52, 58, 51, 58
6 68, 66
7 74, 72, 72
8 80, 81
9 90
Đuôi
0 80, 30, 40, 90
1 21, 81, 51
2 52, 72, 72
3 23
4 74
5
6 06, 66
7
8 68, 58, 58
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/08/2023

ĐB 256687
Nhất 52986
Nhì 89417
Ba 11439 03209
72755 26508 93917 66343
91795 28603 01054
Năm 3024
Sáu 6575 8800 0213
Bảy 949
Tám 95
Đầu
0 09, 08, 03, 00
1 17, 17, 13
2 24
3 39
4 43, 49
5 55, 54
6
7 75
8 87, 86
9 95, 95
Đuôi
0 00
1
2
3 43, 03, 13
4 54, 24
5 55, 95, 75, 95
6 86
7 87, 17, 17
8 08
9 39, 09, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 19/08/2023

ĐB 623666
Nhất 85435
Nhì 97855
Ba 78584 46543
65381 98088 40167 51619
42746 30752 99179
Năm 1732
Sáu 7220 3246 7216
Bảy 995
Tám 86
Đầu
0
1 19, 16
2 20
3 35, 32
4 43, 46, 46
5 55, 52
6 66, 67
7 79
8 84, 81, 88, 86
9 95
Đuôi
0 20
1 81
2 52, 32
3 43
4 84
5 35, 55, 95
6 66, 46, 46, 16, 86
7 67
8 88
9 19, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/08/2023

ĐB 258972
Nhất 62206
Nhì 82681
Ba 61971 48390
36197 95980 66374 69253
82226 77208 56367
Năm 3962
Sáu 7966 7983 9387
Bảy 413
Tám 75
Đầu
0 06, 08
1 13
2 26
3
4
5 53
6 67, 62, 66
7 72, 71, 74, 75
8 81, 80, 83, 87
9 90, 97
Đuôi
0 90, 80
1 81, 71
2 72, 62
3 53, 83, 13
4 74
5 75
6 06, 26, 66
7 97, 67, 87
8 08
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/08/2023

ĐB 229077
Nhất 75698
Nhì 33526
Ba 35947 86069
02908 78714 89959 23899
93422 97276 34267
Năm 3343
Sáu 0150 0831 1870
Bảy 076
Tám 29
Đầu
0 08
1 14
2 26, 22, 29
3 31
4 47, 43
5 59, 50
6 69, 67
7 77, 76, 70, 76
8
9 98, 99
Đuôi
0 50, 70
1 31
2 22
3 43
4 14
5
6 26, 76, 76
7 77, 47, 67
8 98, 08
9 69, 59, 99, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/08/2023

ĐB 165674
Nhất 75385
Nhì 06812
Ba 84323 74612
14290 81498 26350 54078
70447 91045 57140
Năm 7424
Sáu 4936 6993 9094
Bảy 230
Tám 81
Đầu
0
1 12, 12
2 23, 24
3 36, 30
4 47, 45, 40
5 50
6
7 74, 78
8 85, 81
9 90, 98, 93, 94
Đuôi
0 90, 50, 40, 30
1 81
2 12, 12
3 23, 93
4 74, 24, 94
5 85, 45
6 36
7 47
8 98, 78
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 05/08/2023

ĐB 470358
Nhất 84649
Nhì 61742
Ba 63901 02325
39394 55503 74759 93109
77459 50636 49577
Năm 6508
Sáu 4721 0445 2651
Bảy 670
Tám 40
Đầu
0 01, 03, 09, 08
1
2 25, 21
3 36
4 49, 42, 45, 40
5 58, 59, 59, 51
6
7 77, 70
8
9 94
Đuôi
0 70, 40
1 01, 21, 51
2 42
3 03
4 94
5 25, 45
6 36
7 77
8 58, 08
9 49, 59, 09, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/08/2023

ĐB 313522
Nhất 22966
Nhì 92952
Ba 05728 67880
84345 30912 31324 01686
94174 43676 20137
Năm 8125
Sáu 2567 9268 5834
Bảy 582
Tám 91
Đầu
0
1 12
2 22, 28, 24, 25
3 37, 34
4 45
5 52
6 66, 67, 68
7 74, 76
8 80, 86, 82
9 91
Đuôi
0 80
1 91
2 22, 52, 12, 82
3
4 24, 74, 34
5 45, 25
6 66, 86, 76
7 37, 67
8 28, 68
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/07/2023

ĐB 552552
Nhất 20963
Nhì 67731
Ba 59445 01351
59582 07386 76303 42387
84979 56058 79604
Năm 1607
Sáu 4699 9138 4123
Bảy 322
Tám 41
Đầu
0 03, 04, 07
1
2 23, 22
3 31, 38
4 45, 41
5 52, 51, 58
6 63
7 79
8 82, 86, 87
9 99
Đuôi
0
1 31, 51, 41
2 52, 82, 22
3 63, 03, 23
4 04
5 45
6 86
7 87, 07
8 58, 38
9 79, 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 26/07/2023

ĐB 362183
Nhất 24797
Nhì 32163
Ba 84442 53331
55327 60801 71638 99640
13536 84182 83015
Năm 2747
Sáu 3466 6105 8074
Bảy 891
Tám 04
Đầu
0 01, 05, 04
1 15
2 27
3 31, 38, 36
4 42, 40, 47
5
6 63, 66
7 74
8 83, 82
9 97, 91
Đuôi
0 40
1 31, 01, 91
2 42, 82
3 83, 63
4 74, 04
5 15, 05
6 36, 66
7 97, 27, 47
8 38
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/07/2023

ĐB 423178
Nhất 72227
Nhì 34143
Ba 99007 71849
13508 35143 24139 84581
13606 88800 98150
Năm 9916
Sáu 5618 4455 9797
Bảy 407
Tám 97
Đầu
0 07, 08, 06, 00, 07
1 16, 18
2 27
3 39
4 43, 49, 43
5 50, 55
6
7 78
8 81
9 97, 97
Đuôi
0 00, 50
1 81
2
3 43, 43
4
5 55
6 06, 16
7 27, 07, 97, 07, 97
8 78, 08, 18
9 49, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 19/07/2023

ĐB 305546
Nhất 33826
Nhì 37069
Ba 79478 42283
63804 23272 65294 35532
05813 84116 61128
Năm 8097
Sáu 5833 0212 3523
Bảy 506
Tám 94
Đầu
0 04, 06
1 13, 16, 12
2 26, 28, 23
3 32, 33
4 46
5
6 69
7 78, 72
8 83
9 94, 97, 94
Đuôi
0
1
2 72, 32, 12
3 83, 13, 33, 23
4 04, 94, 94
5
6 46, 26, 16, 06
7 97
8 78, 28
9 69

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/07/2023

ĐB 836883
Nhất 44439
Nhì 22084
Ba 66893 26388
64598 49937 83929 59731
93421 25626 41320
Năm 2120
Sáu 3518 7117 8986
Bảy 220
Tám 20
Đầu
0
1 18, 17
2 29, 21, 26, 20, 20, 20, 20
3 39, 37, 31
4
5
6
7
8 83, 84, 88, 86
9 93, 98
Đuôi
0 20, 20, 20, 20
1 31, 21
2
3 83, 93
4 84
5
6 26, 86
7 37, 17
8 88, 98, 18
9 39, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/07/2023

ĐB 291214
Nhất 35876
Nhì 61889
Ba 12293 84906
71290 74665 67114 15815
20243 56493 34819
Năm 3297
Sáu 7609 7779 0380
Bảy 895
Tám 40
Đầu
0 06, 09
1 14, 14, 15, 19
2
3
4 43, 40
5
6 65
7 76, 79
8 89, 80
9 93, 90, 93, 97, 95
Đuôi
0 90, 80, 40
1
2
3 93, 43, 93
4 14, 14
5 65, 15, 95
6 76, 06
7 97
8
9 89, 19, 09, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/07/2023

ĐB 624470
Nhất 13732
Nhì 98275
Ba 37504 03211
93337 34293 78174 79491
29968 76223 14785
Năm 5802
Sáu 1701 7019 6495
Bảy 373
Tám 65
Đầu
0 04, 02, 01
1 11, 19
2 23
3 32, 37
4
5
6 68, 65
7 70, 75, 74, 73
8 85
9 93, 91, 95
Đuôi
0 70
1 11, 91, 01
2 32, 02
3 93, 23, 73
4 04, 74
5 75, 85, 95, 65
6
7 37
8 68
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 05/07/2023

ĐB 943500
Nhất 53201
Nhì 98867
Ba 27792 59140
12631 07342 99729 49781
63586 60477 16061
Năm 3198
Sáu 7494 1112 5356
Bảy 946
Tám 13
Đầu
0 00, 01
1 12, 13
2 29
3 31
4 40, 42, 46
5 56
6 67, 61
7 77
8 81, 86
9 92, 98, 94
Đuôi
0 00, 40
1 01, 31, 81, 61
2 92, 42, 12
3 13
4 94
5
6 86, 56, 46
7 67, 77
8 98
9 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/07/2023

ĐB 519023
Nhất 02357
Nhì 13902
Ba 07023 19047
25085 97696 18966 71233
13593 45577 24691
Năm 9119
Sáu 9543 8857 2441
Bảy 694
Tám 13
Đầu
0 02
1 19, 13
2 23, 23
3 33
4 47, 43, 41
5 57, 57
6 66
7 77
8 85
9 96, 93, 91, 94
Đuôi
0
1 91, 41
2 02
3 23, 23, 33, 93, 43, 13
4 94
5 85
6 96, 66
7 57, 47, 77, 57
8
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/06/2023

ĐB 750091
Nhất 24571
Nhì 37554
Ba 55288 60433
96121 95938 46279 60004
50012 94837 44633
Năm 5935
Sáu 1357 6503 7063
Bảy 986
Tám 38
Đầu
0 04, 03
1 12
2 21
3 33, 38, 37, 33, 35, 38
4
5 54, 57
6 63
7 71, 79
8 88, 86
9 91
Đuôi
0
1 91, 71, 21
2 12
3 33, 33, 03, 63
4 54, 04
5 35
6 86
7 37, 57
8 88, 38, 38
9 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 24/06/2023

ĐB 297157
Nhất 68130
Nhì 10779
Ba 61062 78450
29354 70970 43913 78327
40742 02486 72427
Năm 0944
Sáu 3614 9411 0987
Bảy 339
Tám 83
Đầu
0
1 13, 14, 11
2 27, 27
3 30, 39
4 42, 44
5 57, 50, 54
6 62
7 79, 70
8 86, 87, 83
9
Đuôi
0 30, 50, 70
1 11
2 62, 42
3 13, 83
4 54, 44, 14
5
6 86
7 57, 27, 27, 87
8
9 79, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/06/2023

ĐB 147814
Nhất 04580
Nhì 78480
Ba 97767 55832
21913 97354 66659 85975
10622 09161 77149
Năm 6247
Sáu 4695 5491 0618
Bảy 771
Tám 21
Đầu
0
1 14, 13, 18
2 22, 21
3 32
4 49, 47
5 54, 59
6 67, 61
7 75, 71
8 80, 80
9 95, 91
Đuôi
0 80, 80
1 61, 91, 71, 21
2 32, 22
3 13
4 14, 54
5 75, 95
6
7 67, 47
8 18
9 59, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 17/06/2023

ĐB 464523
Nhất 75813
Nhì 68553
Ba 94225 24234
08775 46570 97227 13761
43653 56813 93471
Năm 6506
Sáu 4066 0766 6603
Bảy 355
Tám 56
Đầu
0 06, 03
1 13, 13
2 23, 25, 27
3 34
4
5 53, 53, 55, 56
6 61, 66, 66
7 75, 70, 71
8
9
Đuôi
0 70
1 61, 71
2
3 23, 13, 53, 53, 13, 03
4 34
5 25, 75, 55
6 06, 66, 66, 56
7 27
8
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/06/2023

ĐB 643838
Nhất 70250
Nhì 92902
Ba 81616 98656
10435 90846 35796 79838
20516 75891 16063
Năm 1011
Sáu 2866 9656 6196
Bảy 699
Tám 64
Đầu
0 02
1 16, 16, 11
2
3 38, 35, 38
4 46
5 50, 56, 56
6 63, 66, 64
7
8
9 96, 91, 96, 99
Đuôi
0 50
1 91, 11
2 02
3 63
4 64
5 35
6 16, 56, 46, 96, 16, 66, 56, 96
7
8 38, 38
9 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 10/06/2023

ĐB 239141
Nhất 71526
Nhì 37386
Ba 24401 94933
11042 82293 75764 32416
76956 67793 48962
Năm 2380
Sáu 0718 5409 6755
Bảy 193
Tám 05
Đầu
0 01, 09, 05
1 16, 18
2 26
3 33
4 41, 42
5 56, 55
6 64, 62
7
8 86, 80
9 93, 93, 93
Đuôi
0 80
1 41, 01
2 42, 62
3 33, 93, 93, 93
4 64
5 55, 05
6 26, 86, 16, 56
7
8 18
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/06/2023

ĐB 843654
Nhất 06562
Nhì 99788
Ba 78676 10562
66890 59449 83320 50300
83712 05131 37166
Năm 7495
Sáu 9121 4633 5609
Bảy 073
Tám 04
Đầu
0 00, 09, 04
1 12
2 20, 21
3 31, 33
4 49
5 54
6 62, 62, 66
7 76, 73
8 88
9 90, 95
Đuôi
0 90, 20, 00
1 31, 21
2 62, 62, 12
3 33, 73
4 54, 04
5 95
6 76, 66
7
8 88
9 49, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/06/2023

ĐB 764709
Nhất 43248
Nhì 77036
Ba 76783 04344
52690 30460 93339 69074
87782 98692 59995
Năm 0959
Sáu 9097 6989 8947
Bảy 035
Tám 71
Đầu
0 09
1
2
3 36, 39, 35
4 48, 44, 47
5 59
6 60
7 74, 71
8 83, 82, 89
9 90, 92, 95, 97
Đuôi
0 90, 60
1 71
2 82, 92
3 83
4 44, 74
5 95, 35
6 36
7 97, 47
8 48
9 09, 39, 59, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 31/05/2023

ĐB 128315
Nhất 78889
Nhì 08299
Ba 04450 97833
79866 23311 75425 50695
57318 51759 08335
Năm 6935
Sáu 2129 3231 4491
Bảy 614
Tám 80
Đầu
0
1 15, 11, 18, 14
2 25, 29
3 33, 35, 35, 31
4
5 50, 59
6 66
7
8 89, 80
9 99, 95, 91
Đuôi
0 50, 80
1 11, 31, 91
2
3 33
4 14
5 15, 25, 95, 35, 35
6 66
7
8 18
9 89, 99, 59, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/05/2023

ĐB 434485
Nhất 19370
Nhì 84553
Ba 72233 22074
52982 80212 72809 70382
98196 66044 05487
Năm 0886
Sáu 4842 0717 5634
Bảy 320
Tám 84
Đầu
0 09
1 12, 17
2 20
3 33, 34
4 44, 42
5 53
6
7 70, 74
8 85, 82, 82, 87, 86, 84
9 96
Đuôi
0 70, 20
1
2 82, 12, 82, 42
3 53, 33
4 74, 44, 34, 84
5 85
6 96, 86
7 87, 17
8
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 24/05/2023

ĐB 194093
Nhất 84672
Nhì 87843
Ba 40693 71400
86074 61037 15473 36245
32782 82092 61333
Năm 2926
Sáu 1143 2976 7417
Bảy 194
Tám 57
Đầu
0 00
1 17
2 26
3 37, 33
4 43, 45, 43
5 57
6
7 72, 74, 73, 76
8 82
9 93, 93, 92, 94
Đuôi
0 00
1
2 72, 82, 92
3 93, 43, 93, 73, 33, 43
4 74, 94
5 45
6 26, 76
7 37, 17, 57
8
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/05/2023

ĐB 193652
Nhất 14491
Nhì 90664
Ba 18009 53383
48552 44475 54046 94913
02015 99466 81156
Năm 8521
Sáu 1381 3664 3273
Bảy 185
Tám 19
Đầu
0 09
1 13, 15, 19
2 21
3
4 46
5 52, 52, 56
6 64, 66, 64
7 75, 73
8 83, 81, 85
9 91
Đuôi
0
1 91, 21, 81
2 52, 52
3 83, 13, 73
4 64, 64
5 75, 15, 85
6 46, 66, 56
7
8
9 09, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 17/05/2023

ĐB 181996
Nhất 32934
Nhì 98739
Ba 17386 24408
85618 76528 87325 66502
54745 02430 94725
Năm 5105
Sáu 7284 1565 1339
Bảy 715
Tám 29
Đầu
0 08, 02, 05
1 18, 15
2 28, 25, 25, 29
3 34, 39, 30, 39
4 45
5
6 65
7
8 86, 84
9 96
Đuôi
0 30
1
2 02
3
4 34, 84
5 25, 45, 25, 05, 65, 15
6 96, 86
7
8 08, 18, 28
9 39, 39, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/05/2023

ĐB 161597
Nhất 17640
Nhì 86258
Ba 17872 53843
11549 51709 54851 39292
81549 84711 73895
Năm 3999
Sáu 6626 6289 8216
Bảy 568
Tám 57
Đầu
0 09
1 11, 16
2 26
3
4 40, 43, 49, 49
5 58, 51, 57
6 68
7 72
8 89
9 97, 92, 95, 99
Đuôi
0 40
1 51, 11
2 72, 92
3 43
4
5 95
6 26, 16
7 97, 57
8 58, 68
9 49, 09, 49, 99, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 10/05/2023

ĐB 997962
Nhất 62574
Nhì 91000
Ba 54469 57616
15814 73135 14208 28850
97986 05561 96818
Năm 1218
Sáu 9719 4070 6783
Bảy 186
Tám 33
Đầu
0 00, 08
1 16, 14, 18, 18, 19
2
3 35, 33
4
5 50
6 62, 69, 61
7 74, 70
8 86, 83, 86
9
Đuôi
0 00, 50, 70
1 61
2 62
3 83, 33
4 74, 14
5 35
6 16, 86, 86
7
8 08, 18, 18
9 69, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/05/2023

ĐB 922468
Nhất 21850
Nhì 83136
Ba 71656 94969
88158 05520 93963 51209
37390 85077 99002
Năm 0504
Sáu 9267 8155 0297
Bảy 806
Tám 25
Đầu
0 09, 02, 04, 06
1
2 20, 25
3 36
4
5 50, 56, 58, 55
6 68, 69, 63, 67
7 77
8
9 90, 97
Đuôi
0 50, 20, 90
1
2 02
3 63
4 04
5 55, 25
6 36, 56, 06
7 77, 67, 97
8 68, 58
9 69, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/05/2023

ĐB 498688
Nhất 76642
Nhì 43699
Ba 86578 75718
39779 95513 99859 15830
39698 24948 57326
Năm 1921
Sáu 8059 9337 3616
Bảy 927
Tám 36
Đầu
0
1 18, 13, 16
2 26, 21, 27
3 30, 37, 36
4 42, 48
5 59, 59
6
7 78, 79
8 88
9 99, 98
Đuôi
0 30
1 21
2 42
3 13
4
5
6 26, 16, 36
7 37, 27
8 88, 78, 18, 98, 48
9 99, 79, 59, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/04/2023

ĐB 478364
Nhất 07748
Nhì 77612
Ba 32107 19897
75747 26669 11076 14824
42927 61334 68146
Năm 8849
Sáu 8604 9962 6295
Bảy 479
Tám 73
Đầu
0 07, 04
1 12
2 24, 27
3 34
4 48, 47, 46, 49
5
6 64, 69, 62
7 76, 79, 73
8
9 97, 95
Đuôi
0
1
2 12, 62
3 73
4 64, 24, 34, 04
5 95
6 76, 46
7 07, 97, 47, 27
8 48
9 69, 49, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 26/04/2023

ĐB 626057
Nhất 04271
Nhì 80100
Ba 31080 04540
62650 59198 89590 63514
23594 50705 18804
Năm 2346
Sáu 7401 5702 3702
Bảy 905
Tám 03
Đầu
0 00, 05, 04, 01, 02, 02, 05, 03
1 14
2
3
4 40, 46
5 57, 50
6
7 71
8 80
9 98, 90, 94
Đuôi
0 00, 80, 40, 50, 90
1 71, 01
2 02, 02
3 03
4 14, 94, 04
5 05, 05
6 46
7 57
8 98
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/04/2023

ĐB 028174
Nhất 62494
Nhì 56867
Ba 25060 23353
26171 21421 39753 97238
55214 56685 00774
Năm 1909
Sáu 7873 3778 5053
Bảy 283
Tám 24
Đầu
0 09
1 14
2 21, 24
3 38
4
5 53, 53, 53
6 67, 60
7 74, 71, 74, 73, 78
8 85, 83
9 94
Đuôi
0 60
1 71, 21
2
3 53, 53, 73, 53, 83
4 74, 94, 14, 74, 24
5 85
6
7 67
8 38, 78
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 19/04/2023

ĐB 722557
Nhất 79318
Nhì 61904
Ba 89128 18123
48777 97868 94161 23398
80684 15173 85230
Năm 2177
Sáu 6895 7495 4180
Bảy 719
Tám 71
Đầu
0 04
1 18, 19
2 28, 23
3 30
4
5 57
6 68, 61
7 77, 73, 77, 71
8 84, 80
9 98, 95, 95
Đuôi
0 30, 80
1 61, 71
2
3 23, 73
4 04, 84
5 95, 95
6
7 57, 77, 77
8 18, 28, 68, 98
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/04/2023

ĐB 415366
Nhất 68144
Nhì 15553
Ba 37409 72771
87444 66045 84977 32901
14640 35908 69911
Năm 2157
Sáu 3703 0716 8344
Bảy 351
Tám 79
Đầu
0 09, 01, 08, 03
1 11, 16
2
3
4 44, 44, 45, 40, 44
5 53, 57, 51
6 66
7 71, 77, 79
8
9
Đuôi
0 40
1 71, 01, 11, 51
2
3 53, 03
4 44, 44, 44
5 45
6 66, 16
7 77, 57
8 08
9 09, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/04/2023

ĐB 197233
Nhất 97739
Nhì 31487
Ba 98856 68973
67998 61489 19030 26588
73600 97860 93490
Năm 5905
Sáu 1045 2985 5226
Bảy 633
Tám 22
Đầu
0 00, 05
1
2 26, 22
3 33, 39, 30, 33
4 45
5 56
6 60
7 73
8 87, 89, 88, 85
9 98, 90
Đuôi
0 30, 00, 60, 90
1
2 22
3 33, 73, 33
4
5 05, 45, 85
6 56, 26
7 87
8 98, 88
9 39, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/04/2023

ĐB 356354
Nhất 39275
Nhì 97467
Ba 42503 66059
25797 62424 92815 89596
91037 28980 62178
Năm 2455
Sáu 3602 1503 8841
Bảy 207
Tám 74
Đầu
0 03, 02, 03, 07
1 15
2 24
3 37
4 41
5 54, 59, 55
6 67
7 75, 78, 74
8 80
9 97, 96
Đuôi
0 80
1 41
2 02
3 03, 03
4 54, 24, 74
5 75, 15, 55
6 96
7 67, 97, 37, 07
8 78
9 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 05/04/2023

ĐB 514856
Nhất 02611
Nhì 18772
Ba 07497 46414
89089 67873 83589 66904
88178 78826 16328
Năm 5804
Sáu 1192 0006 8082
Bảy 128
Tám 79
Đầu
0 04, 04, 06
1 11, 14
2 26, 28, 28
3
4
5 56
6
7 72, 73, 78, 79
8 89, 89, 82
9 97, 92
Đuôi
0
1 11
2 72, 92, 82
3 73
4 14, 04, 04
5
6 56, 26, 06
7 97
8 78, 28, 28
9 89, 89, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/04/2023

ĐB 707426
Nhất 07203
Nhì 12968
Ba 49146 30783
15757 19718 66464 87187
35783 73904 35842
Năm 9399
Sáu 4602 1987 8992
Bảy 051
Tám 60
Đầu
0 03, 04, 02
1 18
2 26
3
4 46, 42
5 57, 51
6 68, 64, 60
7
8 83, 87, 83, 87
9 99, 92
Đuôi
0 60
1 51
2 42, 02, 92
3 03, 83, 83
4 64, 04
5
6 26, 46
7 57, 87, 87
8 68, 18
9 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/03/2023

ĐB 469743
Nhất 12419
Nhì 73520
Ba 99127 98109
99313 80259 86989 11382
44282 67442 32621
Năm 1023
Sáu 5754 5321 6410
Bảy 026
Tám 03
Đầu
0 09, 03
1 19, 13, 10
2 20, 27, 21, 23, 21, 26
3
4 43, 42
5 59, 54
6
7
8 89, 82, 82
9
Đuôi
0 20, 10
1 21, 21
2 82, 82, 42
3 43, 13, 23, 03
4 54
5
6 26
7 27
8
9 19, 09, 59, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/03/2023

ĐB 048585
Nhất 24936
Nhì 95425
Ba 11148 71915
81428 79228 11624 45116
64992 78525 33226
Năm 3048
Sáu 0698 0925 7723
Bảy 904
Tám 28
Đầu
0 04
1 15, 16
2 25, 28, 28, 24, 25, 26, 25, 23, 28
3 36
4 48, 48
5
6
7
8 85
9 92, 98
Đuôi
0
1
2 92
3 23
4 24, 04
5 85, 25, 15, 25, 25
6 36, 16, 26
7
8 48, 28, 28, 48, 98, 28
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/03/2023

ĐB 824487
Nhất 10724
Nhì 34437
Ba 09976 78614
32941 82266 98859 72321
45169 35305 61469
Năm 5974
Sáu 1870 9354 0980
Bảy 174
Tám 59
Đầu
0 05
1 14
2 24, 21
3 37
4 41
5 59, 54, 59
6 66, 69, 69
7 76, 74, 70, 74
8 87, 80
9
Đuôi
0 70, 80
1 41, 21
2
3
4 24, 14, 74, 54, 74
5 05
6 76, 66
7 87, 37
8
9 59, 69, 69, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/03/2023

ĐB 521651
Nhất 54128
Nhì 74468
Ba 79778 46538
42911 94837 00618 57872
70679 39018 58371
Năm 1091
Sáu 3727 9577 4822
Bảy 371
Tám 82
Đầu
0
1 11, 18, 18
2 28, 27, 22
3 38, 37
4
5 51
6 68
7 78, 72, 79, 71, 77, 71
8 82
9 91
Đuôi
0
1 51, 11, 71, 91, 71
2 72, 22, 82
3
4
5
6
7 37, 27, 77
8 28, 68, 78, 38, 18, 18
9 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/03/2023

ĐB 822983
Nhất 83960
Nhì 57073
Ba 13256 46255
05290 21639 49552 74263
04917 13671 75439
Năm 6401
Sáu 8676 8061 8130
Bảy 147
Tám 32
Đầu
0 01
1 17
2
3 39, 39, 30, 32
4 47
5 56, 55, 52
6 60, 63, 61
7 73, 71, 76
8 83
9 90
Đuôi
0 60, 90, 30
1 71, 01, 61
2 52, 32
3 83, 73, 63
4
5 55
6 56, 76
7 17, 47
8
9 39, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/03/2023

ĐB 794547
Nhất 50756
Nhì 86523
Ba 34044 68628
40256 64728 20026 53218
64832 06076 78567
Năm 6767
Sáu 7045 3934 4009
Bảy 505
Tám 63
Đầu
0 09, 05
1 18
2 23, 28, 28, 26
3 32, 34
4 47, 44, 45
5 56, 56
6 67, 67, 63
7 76
8
9
Đuôi
0
1
2 32
3 23, 63
4 44, 34
5 45, 05
6 56, 56, 26, 76
7 47, 67, 67
8 28, 28, 18
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/03/2023

ĐB 474974
Nhất 12950
Nhì 85831
Ba 92668 60267
15290 08186 75010 08021
04384 56411 96256
Năm 7658
Sáu 3381 4527 0543
Bảy 277
Tám 95
Đầu
0
1 10, 11
2 21, 27
3 31
4 43
5 50, 56, 58
6 68, 67
7 74, 77
8 86, 84, 81
9 90, 95
Đuôi
0 50, 90, 10
1 31, 21, 11, 81
2
3 43
4 74, 84
5 95
6 86, 56
7 67, 27, 77
8 68, 58
9

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là như thế nào?

Thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày

Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 10 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đà Nẵng. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số miền bắc 60 ngày?

thống kê xổ số miền bắc 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày?

Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày?8

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 10 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDNG 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDNG 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.