Xổ số Đà Nẵng 60 ngày – Kết quả XS Đà Nẵng 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/06/2023

ĐB 764709
Nhất 43248
Nhì 77036
Ba 76783 04344
52690 30460 93339 69074
87782 98692 59995
Năm 0959
Sáu 9097 6989 8947
Bảy 035
Tám 71
Đầu
0 09
1
2
3 36, 39, 35
4 48, 44, 47
5 59
6 60
7 74, 71
8 83, 82, 89
9 90, 92, 95, 97
Đuôi
0 90, 60
1 71
2 82, 92
3 83
4 44, 74
5 95, 35
6 36
7 97, 47
8 48
9 09, 39, 59, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 31/05/2023

ĐB 128315
Nhất 78889
Nhì 08299
Ba 04450 97833
79866 23311 75425 50695
57318 51759 08335
Năm 6935
Sáu 2129 3231 4491
Bảy 614
Tám 80
Đầu
0
1 15, 11, 18, 14
2 25, 29
3 33, 35, 35, 31
4
5 50, 59
6 66
7
8 89, 80
9 99, 95, 91
Đuôi
0 50, 80
1 11, 31, 91
2
3 33
4 14
5 15, 25, 95, 35, 35
6 66
7
8 18
9 89, 99, 59, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/05/2023

ĐB 434485
Nhất 19370
Nhì 84553
Ba 72233 22074
52982 80212 72809 70382
98196 66044 05487
Năm 0886
Sáu 4842 0717 5634
Bảy 320
Tám 84
Đầu
0 09
1 12, 17
2 20
3 33, 34
4 44, 42
5 53
6
7 70, 74
8 85, 82, 82, 87, 86, 84
9 96
Đuôi
0 70, 20
1
2 82, 12, 82, 42
3 53, 33
4 74, 44, 34, 84
5 85
6 96, 86
7 87, 17
8
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 24/05/2023

ĐB 194093
Nhất 84672
Nhì 87843
Ba 40693 71400
86074 61037 15473 36245
32782 82092 61333
Năm 2926
Sáu 1143 2976 7417
Bảy 194
Tám 57
Đầu
0 00
1 17
2 26
3 37, 33
4 43, 45, 43
5 57
6
7 72, 74, 73, 76
8 82
9 93, 93, 92, 94
Đuôi
0 00
1
2 72, 82, 92
3 93, 43, 93, 73, 33, 43
4 74, 94
5 45
6 26, 76
7 37, 17, 57
8
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/05/2023

ĐB 193652
Nhất 14491
Nhì 90664
Ba 18009 53383
48552 44475 54046 94913
02015 99466 81156
Năm 8521
Sáu 1381 3664 3273
Bảy 185
Tám 19
Đầu
0 09
1 13, 15, 19
2 21
3
4 46
5 52, 52, 56
6 64, 66, 64
7 75, 73
8 83, 81, 85
9 91
Đuôi
0
1 91, 21, 81
2 52, 52
3 83, 13, 73
4 64, 64
5 75, 15, 85
6 46, 66, 56
7
8
9 09, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 17/05/2023

ĐB 181996
Nhất 32934
Nhì 98739
Ba 17386 24408
85618 76528 87325 66502
54745 02430 94725
Năm 5105
Sáu 7284 1565 1339
Bảy 715
Tám 29
Đầu
0 08, 02, 05
1 18, 15
2 28, 25, 25, 29
3 34, 39, 30, 39
4 45
5
6 65
7
8 86, 84
9 96
Đuôi
0 30
1
2 02
3
4 34, 84
5 25, 45, 25, 05, 65, 15
6 96, 86
7
8 08, 18, 28
9 39, 39, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/05/2023

ĐB 161597
Nhất 17640
Nhì 86258
Ba 17872 53843
11549 51709 54851 39292
81549 84711 73895
Năm 3999
Sáu 6626 6289 8216
Bảy 568
Tám 57
Đầu
0 09
1 11, 16
2 26
3
4 40, 43, 49, 49
5 58, 51, 57
6 68
7 72
8 89
9 97, 92, 95, 99
Đuôi
0 40
1 51, 11
2 72, 92
3 43
4
5 95
6 26, 16
7 97, 57
8 58, 68
9 49, 09, 49, 99, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 10/05/2023

ĐB 997962
Nhất 62574
Nhì 91000
Ba 54469 57616
15814 73135 14208 28850
97986 05561 96818
Năm 1218
Sáu 9719 4070 6783
Bảy 186
Tám 33
Đầu
0 00, 08
1 16, 14, 18, 18, 19
2
3 35, 33
4
5 50
6 62, 69, 61
7 74, 70
8 86, 83, 86
9
Đuôi
0 00, 50, 70
1 61
2 62
3 83, 33
4 74, 14
5 35
6 16, 86, 86
7
8 08, 18, 18
9 69, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/05/2023

ĐB 922468
Nhất 21850
Nhì 83136
Ba 71656 94969
88158 05520 93963 51209
37390 85077 99002
Năm 0504
Sáu 9267 8155 0297
Bảy 806
Tám 25
Đầu
0 09, 02, 04, 06
1
2 20, 25
3 36
4
5 50, 56, 58, 55
6 68, 69, 63, 67
7 77
8
9 90, 97
Đuôi
0 50, 20, 90
1
2 02
3 63
4 04
5 55, 25
6 36, 56, 06
7 77, 67, 97
8 68, 58
9 69, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/05/2023

ĐB 498688
Nhất 76642
Nhì 43699
Ba 86578 75718
39779 95513 99859 15830
39698 24948 57326
Năm 1921
Sáu 8059 9337 3616
Bảy 927
Tám 36
Đầu
0
1 18, 13, 16
2 26, 21, 27
3 30, 37, 36
4 42, 48
5 59, 59
6
7 78, 79
8 88
9 99, 98
Đuôi
0 30
1 21
2 42
3 13
4
5
6 26, 16, 36
7 37, 27
8 88, 78, 18, 98, 48
9 99, 79, 59, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/04/2023

ĐB 478364
Nhất 07748
Nhì 77612
Ba 32107 19897
75747 26669 11076 14824
42927 61334 68146
Năm 8849
Sáu 8604 9962 6295
Bảy 479
Tám 73
Đầu
0 07, 04
1 12
2 24, 27
3 34
4 48, 47, 46, 49
5
6 64, 69, 62
7 76, 79, 73
8
9 97, 95
Đuôi
0
1
2 12, 62
3 73
4 64, 24, 34, 04
5 95
6 76, 46
7 07, 97, 47, 27
8 48
9 69, 49, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 26/04/2023

ĐB 626057
Nhất 04271
Nhì 80100
Ba 31080 04540
62650 59198 89590 63514
23594 50705 18804
Năm 2346
Sáu 7401 5702 3702
Bảy 905
Tám 03
Đầu
0 00, 05, 04, 01, 02, 02, 05, 03
1 14
2
3
4 40, 46
5 57, 50
6
7 71
8 80
9 98, 90, 94
Đuôi
0 00, 80, 40, 50, 90
1 71, 01
2 02, 02
3 03
4 14, 94, 04
5 05, 05
6 46
7 57
8 98
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/04/2023

ĐB 028174
Nhất 62494
Nhì 56867
Ba 25060 23353
26171 21421 39753 97238
55214 56685 00774
Năm 1909
Sáu 7873 3778 5053
Bảy 283
Tám 24
Đầu
0 09
1 14
2 21, 24
3 38
4
5 53, 53, 53
6 67, 60
7 74, 71, 74, 73, 78
8 85, 83
9 94
Đuôi
0 60
1 71, 21
2
3 53, 53, 73, 53, 83
4 74, 94, 14, 74, 24
5 85
6
7 67
8 38, 78
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 19/04/2023

ĐB 722557
Nhất 79318
Nhì 61904
Ba 89128 18123
48777 97868 94161 23398
80684 15173 85230
Năm 2177
Sáu 6895 7495 4180
Bảy 719
Tám 71
Đầu
0 04
1 18, 19
2 28, 23
3 30
4
5 57
6 68, 61
7 77, 73, 77, 71
8 84, 80
9 98, 95, 95
Đuôi
0 30, 80
1 61, 71
2
3 23, 73
4 04, 84
5 95, 95
6
7 57, 77, 77
8 18, 28, 68, 98
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/04/2023

ĐB 415366
Nhất 68144
Nhì 15553
Ba 37409 72771
87444 66045 84977 32901
14640 35908 69911
Năm 2157
Sáu 3703 0716 8344
Bảy 351
Tám 79
Đầu
0 09, 01, 08, 03
1 11, 16
2
3
4 44, 44, 45, 40, 44
5 53, 57, 51
6 66
7 71, 77, 79
8
9
Đuôi
0 40
1 71, 01, 11, 51
2
3 53, 03
4 44, 44, 44
5 45
6 66, 16
7 77, 57
8 08
9 09, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/04/2023

ĐB 197233
Nhất 97739
Nhì 31487
Ba 98856 68973
67998 61489 19030 26588
73600 97860 93490
Năm 5905
Sáu 1045 2985 5226
Bảy 633
Tám 22
Đầu
0 00, 05
1
2 26, 22
3 33, 39, 30, 33
4 45
5 56
6 60
7 73
8 87, 89, 88, 85
9 98, 90
Đuôi
0 30, 00, 60, 90
1
2 22
3 33, 73, 33
4
5 05, 45, 85
6 56, 26
7 87
8 98, 88
9 39, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/04/2023

ĐB 356354
Nhất 39275
Nhì 97467
Ba 42503 66059
25797 62424 92815 89596
91037 28980 62178
Năm 2455
Sáu 3602 1503 8841
Bảy 207
Tám 74
Đầu
0 03, 02, 03, 07
1 15
2 24
3 37
4 41
5 54, 59, 55
6 67
7 75, 78, 74
8 80
9 97, 96
Đuôi
0 80
1 41
2 02
3 03, 03
4 54, 24, 74
5 75, 15, 55
6 96
7 67, 97, 37, 07
8 78
9 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 05/04/2023

ĐB 514856
Nhất 02611
Nhì 18772
Ba 07497 46414
89089 67873 83589 66904
88178 78826 16328
Năm 5804
Sáu 1192 0006 8082
Bảy 128
Tám 79
Đầu
0 04, 04, 06
1 11, 14
2 26, 28, 28
3
4
5 56
6
7 72, 73, 78, 79
8 89, 89, 82
9 97, 92
Đuôi
0
1 11
2 72, 92, 82
3 73
4 14, 04, 04
5
6 56, 26, 06
7 97
8 78, 28, 28
9 89, 89, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/04/2023

ĐB 707426
Nhất 07203
Nhì 12968
Ba 49146 30783
15757 19718 66464 87187
35783 73904 35842
Năm 9399
Sáu 4602 1987 8992
Bảy 051
Tám 60
Đầu
0 03, 04, 02
1 18
2 26
3
4 46, 42
5 57, 51
6 68, 64, 60
7
8 83, 87, 83, 87
9 99, 92
Đuôi
0 60
1 51
2 42, 02, 92
3 03, 83, 83
4 64, 04
5
6 26, 46
7 57, 87, 87
8 68, 18
9 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/03/2023

ĐB 469743
Nhất 12419
Nhì 73520
Ba 99127 98109
99313 80259 86989 11382
44282 67442 32621
Năm 1023
Sáu 5754 5321 6410
Bảy 026
Tám 03
Đầu
0 09, 03
1 19, 13, 10
2 20, 27, 21, 23, 21, 26
3
4 43, 42
5 59, 54
6
7
8 89, 82, 82
9
Đuôi
0 20, 10
1 21, 21
2 82, 82, 42
3 43, 13, 23, 03
4 54
5
6 26
7 27
8
9 19, 09, 59, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/03/2023

ĐB 048585
Nhất 24936
Nhì 95425
Ba 11148 71915
81428 79228 11624 45116
64992 78525 33226
Năm 3048
Sáu 0698 0925 7723
Bảy 904
Tám 28
Đầu
0 04
1 15, 16
2 25, 28, 28, 24, 25, 26, 25, 23, 28
3 36
4 48, 48
5
6
7
8 85
9 92, 98
Đuôi
0
1
2 92
3 23
4 24, 04
5 85, 25, 15, 25, 25
6 36, 16, 26
7
8 48, 28, 28, 48, 98, 28
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/03/2023

ĐB 824487
Nhất 10724
Nhì 34437
Ba 09976 78614
32941 82266 98859 72321
45169 35305 61469
Năm 5974
Sáu 1870 9354 0980
Bảy 174
Tám 59
Đầu
0 05
1 14
2 24, 21
3 37
4 41
5 59, 54, 59
6 66, 69, 69
7 76, 74, 70, 74
8 87, 80
9
Đuôi
0 70, 80
1 41, 21
2
3
4 24, 14, 74, 54, 74
5 05
6 76, 66
7 87, 37
8
9 59, 69, 69, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/03/2023

ĐB 521651
Nhất 54128
Nhì 74468
Ba 79778 46538
42911 94837 00618 57872
70679 39018 58371
Năm 1091
Sáu 3727 9577 4822
Bảy 371
Tám 82
Đầu
0
1 11, 18, 18
2 28, 27, 22
3 38, 37
4
5 51
6 68
7 78, 72, 79, 71, 77, 71
8 82
9 91
Đuôi
0
1 51, 11, 71, 91, 71
2 72, 22, 82
3
4
5
6
7 37, 27, 77
8 28, 68, 78, 38, 18, 18
9 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/03/2023

ĐB 822983
Nhất 83960
Nhì 57073
Ba 13256 46255
05290 21639 49552 74263
04917 13671 75439
Năm 6401
Sáu 8676 8061 8130
Bảy 147
Tám 32
Đầu
0 01
1 17
2
3 39, 39, 30, 32
4 47
5 56, 55, 52
6 60, 63, 61
7 73, 71, 76
8 83
9 90
Đuôi
0 60, 90, 30
1 71, 01, 61
2 52, 32
3 83, 73, 63
4
5 55
6 56, 76
7 17, 47
8
9 39, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/03/2023

ĐB 794547
Nhất 50756
Nhì 86523
Ba 34044 68628
40256 64728 20026 53218
64832 06076 78567
Năm 6767
Sáu 7045 3934 4009
Bảy 505
Tám 63
Đầu
0 09, 05
1 18
2 23, 28, 28, 26
3 32, 34
4 47, 44, 45
5 56, 56
6 67, 67, 63
7 76
8
9
Đuôi
0
1
2 32
3 23, 63
4 44, 34
5 45, 05
6 56, 56, 26, 76
7 47, 67, 67
8 28, 28, 18
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/03/2023

ĐB 474974
Nhất 12950
Nhì 85831
Ba 92668 60267
15290 08186 75010 08021
04384 56411 96256
Năm 7658
Sáu 3381 4527 0543
Bảy 277
Tám 95
Đầu
0
1 10, 11
2 21, 27
3 31
4 43
5 50, 56, 58
6 68, 67
7 74, 77
8 86, 84, 81
9 90, 95
Đuôi
0 50, 90, 10
1 31, 21, 11, 81
2
3 43
4 74, 84
5 95
6 86, 56
7 67, 27, 77
8 68, 58
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/03/2023

ĐB 721577
Nhất 17367
Nhì 19220
Ba 34357 94232
86045 15321 48993 04711
19879 80607 25047
Năm 3486
Sáu 3220 5117 6766
Bảy 087
Tám 06
Đầu
0 07, 06
1 11, 17
2 20, 21, 20
3 32
4 45, 47
5 57
6 67, 66
7 77, 79
8 86, 87
9 93
Đuôi
0 20, 20
1 21, 11
2 32
3 93
4
5 45
6 86, 66, 06
7 77, 67, 57, 07, 47, 17, 87
8
9 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/03/2023

ĐB 215015
Nhất 58791
Nhì 70896
Ba 32897 02664
28202 31170 42833 83238
20207 24738 98907
Năm 2437
Sáu 5930 3717 6058
Bảy 330
Tám 55
Đầu
0 02, 07, 07
1 15, 17
2
3 33, 38, 38, 37, 30, 30
4
5 58, 55
6 64
7 70
8
9 91, 96, 97
Đuôi
0 70, 30, 30
1 91
2 02
3 33
4 64
5 15, 55
6 96
7 97, 07, 07, 37, 17
8 38, 38, 58
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/02/2023

ĐB 097770
Nhất 89418
Nhì 53414
Ba 18363 25747
15808 25491 45342 29651
81719 22794 54756
Năm 8268
Sáu 9591 6442 4296
Bảy 441
Tám 57
Đầu
0 08
1 18, 14, 19
2
3
4 47, 42, 42, 41
5 51, 56, 57
6 63, 68
7 70
8
9 91, 94, 91, 96
Đuôi
0 70
1 91, 51, 91, 41
2 42, 42
3 63
4 14, 94
5
6 56, 96
7 47, 57
8 18, 08, 68
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/02/2023

ĐB 256805
Nhất 00281
Nhì 78096
Ba 46765 42298
90643 91905 70053 97396
91099 85261 55091
Năm 6539
Sáu 8647 3519 8025
Bảy 825
Tám 06
Đầu
0 05, 05, 06
1 19
2 25, 25
3 39
4 43, 47
5 53
6 65, 61
7
8 81
9 96, 98, 96, 99, 91
Đuôi
0
1 81, 61, 91
2
3 43, 53
4
5 05, 65, 05, 25, 25
6 96, 96, 06
7 47
8 98
9 99, 39, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/02/2023

ĐB 951683
Nhất 73215
Nhì 60092
Ba 93607 49821
06049 50681 84306 67457
17563 70953 62252
Năm 2260
Sáu 0720 2462 5366
Bảy 707
Tám 04
Đầu
0 07, 06, 07, 04
1 15
2 21, 20
3
4 49
5 57, 53, 52
6 63, 60, 62, 66
7
8 83, 81
9 92
Đuôi
0 60, 20
1 21, 81
2 92, 52, 62
3 83, 63, 53
4 04
5 15
6 06, 66
7 07, 57, 07
8
9 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/02/2023

ĐB 248979
Nhất 72833
Nhì 67229
Ba 99657 34200
55128 99252 69015 08804
21139 95584 49701
Năm 3231
Sáu 3165 8013 7202
Bảy 345
Tám 87
Đầu
0 00, 04, 01, 02
1 15, 13
2 29, 28
3 33, 39, 31
4 45
5 57, 52
6 65
7 79
8 84, 87
9
Đuôi
0 00
1 01, 31
2 52, 02
3 33, 13
4 04, 84
5 15, 65, 45
6
7 57, 87
8 28
9 79, 29, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/02/2023

ĐB 062345
Nhất 57031
Nhì 46022
Ba 50711 36039
96040 48605 68718 86747
38608 35875 71377
Năm 5928
Sáu 3323 3959 5706
Bảy 639
Tám 53
Đầu
0 05, 08, 06
1 11, 18
2 22, 28, 23
3 31, 39, 39
4 45, 40, 47
5 59, 53
6
7 75, 77
8
9
Đuôi
0 40
1 31, 11
2 22
3 23, 53
4
5 45, 05, 75
6 06
7 47, 77
8 18, 08, 28
9 39, 59, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/02/2023

ĐB 452043
Nhất 46563
Nhì 16666
Ba 69874 88535
43367 92352 87470 14034
41477 35271 73438
Năm 3386
Sáu 4530 3082 2281
Bảy 731
Tám 75
Đầu
0
1
2
3 35, 34, 38, 30, 31
4 43
5 52
6 63, 66, 67
7 74, 70, 77, 71, 75
8 86, 82, 81
9
Đuôi
0 70, 30
1 71, 81, 31
2 52, 82
3 43, 63
4 74, 34
5 35, 75
6 66, 86
7 67, 77
8 38
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/02/2023

ĐB 936631
Nhất 15136
Nhì 17580
Ba 48146 60727
42319 60805 70838 86014
46066 56461 64304
Năm 3825
Sáu 1973 0146 1634
Bảy 036
Tám 59
Đầu
0 05, 04
1 19, 14
2 27, 25
3 31, 36, 38, 34, 36
4 46, 46
5 59
6 66, 61
7 73
8 80
9
Đuôi
0 80
1 31, 61
2
3 73
4 14, 04, 34
5 05, 25
6 36, 46, 66, 46, 36
7 27
8 38
9 19, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/02/2023

ĐB 174378
Nhất 41271
Nhì 42236
Ba 36917 79633
88046 54603 17255 64971
30550 87286 24855
Năm 3592
Sáu 4421 2997 1332
Bảy 040
Tám 31
Đầu
0 03
1 17
2 21
3 36, 33, 32, 31
4 46, 40
5 55, 50, 55
6
7 78, 71, 71
8 86
9 92, 97
Đuôi
0 50, 40
1 71, 71, 21, 31
2 92, 32
3 33, 03
4
5 55, 55
6 36, 46, 86
7 17, 97
8 78
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/01/2023

ĐB 332396
Nhất 28169
Nhì 22509
Ba 11267 93435
29338 78255 57742 30359
86976 51895 01385
Năm 7808
Sáu 9196 0530 1884
Bảy 903
Tám 26
Đầu
0 09, 08, 03
1
2 26
3 35, 38, 30
4 42
5 55, 59
6 69, 67
7 76
8 85, 84
9 96, 95, 96
Đuôi
0 30
1
2 42
3 03
4 84
5 35, 55, 95, 85
6 96, 76, 96, 26
7 67
8 38, 08
9 69, 09, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/01/2023

ĐB 268790
Nhất 62864
Nhì 44688
Ba 05284 65956
99619 30220 26471 19719
89043 85296 92449
Năm 1032
Sáu 3305 0793 0740
Bảy 563
Tám 28
Đầu
0 05
1 19, 19
2 20, 28
3 32
4 43, 49, 40
5 56
6 64, 63
7 71
8 88, 84
9 90, 96, 93
Đuôi
0 90, 20, 40
1 71
2 32
3 43, 93, 63
4 64, 84
5 05
6 56, 96
7
8 88, 28
9 19, 19, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/01/2023

ĐB 016979
Nhất 70057
Nhì 34028
Ba 99258 48994
49926 16046 76645 72533
10902 33622 34297
Năm 1210
Sáu 2479 6712 0494
Bảy 490
Tám 10
Đầu
0 02
1 10, 12, 10
2 28, 26, 22
3 33
4 46, 45
5 57, 58
6
7 79, 79
8
9 94, 97, 94, 90
Đuôi
0 10, 90, 10
1
2 02, 22, 12
3 33
4 94, 94
5 45
6 26, 46
7 57, 97
8 28, 58
9 79, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/01/2023

ĐB 295701
Nhất 71905
Nhì 13877
Ba 73692 90539
12828 12235 66051 12365
07483 91511 23691
Năm 2880
Sáu 6345 5519 6561
Bảy 417
Tám 45
Đầu
0 01, 05
1 11, 19, 17
2 28
3 39, 35
4 45, 45
5 51
6 65, 61
7 77
8 83, 80
9 92, 91
Đuôi
0 80
1 01, 51, 11, 91, 61
2 92
3 83
4
5 05, 35, 65, 45, 45
6
7 77, 17
8 28
9 39, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/01/2023

ĐB 415405
Nhất 56176
Nhì 31251
Ba 94992 63416
71445 14457 70442 09061
25025 61115 55190
Năm 0728
Sáu 8706 4371 4724
Bảy 130
Tám 97
Đầu
0 05, 06
1 16, 15
2 25, 28, 24
3 30
4 45, 42
5 51, 57
6 61
7 76, 71
8
9 92, 90, 97
Đuôi
0 90, 30
1 51, 61, 71
2 92, 42
3
4 24
5 05, 45, 25, 15
6 76, 16, 06
7 57, 97
8 28
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/01/2023

ĐB 386421
Nhất 77206
Nhì 41741
Ba 42910 06816
76266 58915 83942 30142
16296 42274 41019
Năm 8333
Sáu 8016 5845 6641
Bảy 791
Tám 71
Đầu
0 06
1 10, 16, 15, 19, 16
2 21
3 33
4 41, 42, 42, 45, 41
5
6 66
7 74, 71
8
9 96, 91
Đuôi
0 10
1 21, 41, 41, 91, 71
2 42, 42
3 33
4 74
5 15, 45
6 06, 16, 66, 96, 16
7
8
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/01/2023

ĐB 791136
Nhất 24893
Nhì 81528
Ba 52156 30386
40182 62930 29223 63650
61067 95446 77450
Năm 2641
Sáu 4175 3438 5166
Bảy 874
Tám 15
Đầu
0
1 15
2 28, 23
3 36, 30, 38
4 46, 41
5 56, 50, 50
6 67, 66
7 75, 74
8 86, 82
9 93
Đuôi
0 30, 50, 50
1 41
2 82
3 93, 23
4 74
5 75, 15
6 36, 56, 86, 46, 66
7 67
8 28, 38
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/01/2023

ĐB 183890
Nhất 20693
Nhì 58698
Ba 77535 78857
11827 05468 22854 96457
93592 35113 48913
Năm 6675
Sáu 7849 8302 9731
Bảy 211
Tám 41
Đầu
0 02
1 13, 13, 11
2 27
3 35, 31
4 49, 41
5 57, 54, 57
6 68
7 75
8
9 90, 93, 98, 92
Đuôi
0 90
1 31, 11, 41
2 92, 02
3 93, 13, 13
4 54
5 35, 75
6
7 57, 27, 57
8 98, 68
9 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 31/12/2022

ĐB 516362
Nhất 92246
Nhì 71841
Ba 55376 32626
12053 37529 65591 61030
75228 40096 59059
Năm 6784
Sáu 3943 5585 7919
Bảy 754
Tám 87
Đầu
0
1 19
2 26, 29, 28
3 30
4 46, 41, 43
5 53, 59, 54
6 62
7 76
8 84, 85, 87
9 91, 96
Đuôi
0 30
1 41, 91
2 62
3 53, 43
4 84, 54
5 85
6 46, 76, 26, 96
7 87
8 28
9 29, 59, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/12/2022

ĐB 815527
Nhất 96394
Nhì 17869
Ba 11053 08576
84107 24530 72086 35356
28185 69579 12910
Năm 7095
Sáu 7744 7028 9056
Bảy 222
Tám 92
Đầu
0 07
1 10
2 27, 28, 22
3 30
4 44
5 53, 56, 56
6 69
7 76, 79
8 86, 85
9 94, 95, 92
Đuôi
0 30, 10
1
2 22, 92
3 53
4 94, 44
5 85, 95
6 76, 86, 56, 56
7 27, 07
8 28
9 69, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 24/12/2022

ĐB 283957
Nhất 55323
Nhì 19727
Ba 53684 79984
34487 61270 41447 73323
43132 74397 98393
Năm 1419
Sáu 1301 8634 1038
Bảy 983
Tám 08
Đầu
0 01, 08
1 19
2 23, 27, 23
3 32, 34, 38
4 47
5 57
6
7 70
8 84, 84, 87, 83
9 97, 93
Đuôi
0 70
1 01
2 32
3 23, 23, 93, 83
4 84, 84, 34
5
6
7 57, 27, 87, 47, 97
8 38, 08
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/12/2022

ĐB 906516
Nhất 84602
Nhì 76667
Ba 32724 39359
68909 35138 42560 12236
69453 39070 52659
Năm 0485
Sáu 9221 6640 0247
Bảy 794
Tám 45
Đầu
0 02, 09
1 16
2 24, 21
3 38, 36
4 40, 47, 45
5 59, 53, 59
6 67, 60
7 70
8 85
9 94
Đuôi
0 60, 70, 40
1 21
2 02
3 53
4 24, 94
5 85, 45
6 16, 36
7 67, 47
8 38
9 59, 09, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 17/12/2022

ĐB 402234
Nhất 52979
Nhì 65424
Ba 95377 91921
99459 61377 29415 75511
98265 59490 12193
Năm 2101
Sáu 6739 9800 7649
Bảy 995
Tám 53
Đầu
0 01, 00
1 15, 11
2 24, 21
3 34, 39
4 49
5 59, 53
6 65
7 79, 77, 77
8
9 90, 93, 95
Đuôi
0 90, 00
1 21, 11, 01
2
3 93, 53
4 34, 24
5 15, 65, 95
6
7 77, 77
8
9 79, 59, 39, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/12/2022

ĐB 090256
Nhất 41747
Nhì 27789
Ba 85601 92417
42413 65158 75743 73179
61994 80985 40058
Năm 2763
Sáu 3734 0350 8280
Bảy 743
Tám 05
Đầu
0 01, 05
1 17, 13
2
3 34
4 47, 43, 43
5 56, 58, 58, 50
6 63
7 79
8 89, 85, 80
9 94
Đuôi
0 50, 80
1 01
2
3 13, 43, 63, 43
4 94, 34
5 85, 05
6 56
7 47, 17
8 58, 58
9 89, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 10/12/2022

ĐB 168065
Nhất 84950
Nhì 52912
Ba 54112 20677
78448 46403 33931 94230
00108 97221 89784
Năm 6778
Sáu 7638 5431 1644
Bảy 822
Tám 72
Đầu
0 03, 08
1 12, 12
2 21, 22
3 31, 30, 38, 31
4 48, 44
5 50
6 65
7 77, 78, 72
8 84
9
Đuôi
0 50, 30
1 31, 21, 31
2 12, 12, 22, 72
3 03
4 84, 44
5 65
6
7 77
8 48, 08, 78, 38
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/12/2022

ĐB 759299
Nhất 70469
Nhì 40022
Ba 39372 70062
45060 34446 27323 20449
71103 03943 83577
Năm 5125
Sáu 3024 4248 4646
Bảy 928
Tám 33
Đầu
0 03
1
2 22, 23, 25, 24, 28
3 33
4 46, 49, 43, 48, 46
5
6 69, 62, 60
7 72, 77
8
9 99
Đuôi
0 60
1
2 22, 72, 62
3 23, 03, 43, 33
4 24
5 25
6 46, 46
7 77
8 48, 28
9 99, 69, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/12/2022

ĐB 421464
Nhất 05011
Nhì 70191
Ba 96365 77476
18361 93379 82327 33805
48178 36915 14112
Năm 0575
Sáu 2207 3838 0363
Bảy 165
Tám 96
Đầu
0 05, 07
1 11, 15, 12
2 27
3 38
4
5
6 64, 65, 61, 63, 65
7 76, 79, 78, 75
8
9 91, 96
Đuôi
0
1 11, 91, 61
2 12
3 63
4 64
5 65, 05, 15, 75, 65
6 76, 96
7 27, 07
8 78, 38
9 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/11/2022

ĐB 284555
Nhất 76119
Nhì 21356
Ba 65835 15353
06452 86494 44319 25287
33594 29804 49314
Năm 4560
Sáu 3049 3012 1596
Bảy 048
Tám 95
Đầu
0 04
1 19, 19, 14, 12
2
3 35
4 49, 48
5 55, 56, 53, 52
6 60
7
8 87
9 94, 94, 96, 95
Đuôi
0 60
1
2 52, 12
3 53
4 94, 94, 04, 14
5 55, 35, 95
6 56, 96
7 87
8 48
9 19, 19, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 26/11/2022

ĐB 234365
Nhất 49314
Nhì 04387
Ba 31243 78528
03253 93664 84102 62713
86726 72487 76243
Năm 7777
Sáu 3186 1575 9235
Bảy 150
Tám 17
Đầu
0 02
1 14, 13, 17
2 28, 26
3 35
4 43, 43
5 53, 50
6 65, 64
7 77, 75
8 87, 87, 86
9
Đuôi
0 50
1
2 02
3 43, 53, 13, 43
4 14, 64
5 65, 75, 35
6 26, 86
7 87, 87, 77, 17
8 28
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/11/2022

ĐB 163055
Nhất 30812
Nhì 11925
Ba 12223 24006
61966 77122 88827 37610
57797 59670 92313
Năm 7667
Sáu 5157 1402 9936
Bảy 350
Tám 99
Đầu
0 06, 02
1 12, 10, 13
2 25, 23, 22, 27
3 36
4
5 55, 57, 50
6 66, 67
7 70
8
9 97, 99
Đuôi
0 10, 70, 50
1
2 12, 22, 02
3 23, 13
4
5 55, 25
6 06, 66, 36
7 27, 97, 67, 57
8
9 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 19/11/2022

ĐB 876623
Nhất 57664
Nhì 27947
Ba 84277 85549
28668 11848 25946 88456
96190 11921 71477
Năm 5958
Sáu 7441 0546 3087
Bảy 927
Tám 94
Đầu
0
1
2 23, 21, 27
3
4 47, 49, 48, 46, 41, 46
5 56, 58
6 64, 68
7 77, 77
8 87
9 90, 94
Đuôi
0 90
1 21, 41
2
3 23
4 64, 94
5
6 46, 56, 46
7 47, 77, 77, 87, 27
8 68, 48, 58
9 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/11/2022

ĐB 773808
Nhất 49653
Nhì 53363
Ba 24926 92253
36096 56951 19730 82897
19788 34060 06210
Năm 8226
Sáu 7575 4152 9507
Bảy 958
Tám 23
Đầu
0 08, 07
1 10
2 26, 26, 23
3 30
4
5 53, 53, 51, 52, 58
6 63, 60
7 75
8 88
9 96, 97
Đuôi
0 30, 60, 10
1 51
2 52
3 53, 63, 53, 23
4
5 75
6 26, 96, 26
7 97, 07
8 08, 88, 58
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/11/2022

ĐB 458716
Nhất 09850
Nhì 81019
Ba 92212 88113
83087 70357 57370 65608
04599 84693 33075
Năm 1674
Sáu 7374 7525 2821
Bảy 504
Tám 13
Đầu
0 08, 04
1 16, 19, 12, 13, 13
2 25, 21
3
4
5 50, 57
6
7 70, 75, 74, 74
8 87
9 99, 93
Đuôi
0 50, 70
1 21
2 12
3 13, 93, 13
4 74, 74, 04
5 75, 25
6 16
7 87, 57
8 08
9 19, 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/11/2022

ĐB 969708
Nhất 21721
Nhì 46258
Ba 99130 47879
22238 08975 94579 39726
56627 41252 08612
Năm 6753
Sáu 9747 4639 0259
Bảy 887
Tám 65
Đầu
0 08
1 12
2 21, 26, 27
3 30, 38, 39
4 47
5 58, 52, 53, 59
6 65
7 79, 75, 79
8 87
9
Đuôi
0 30
1 21
2 52, 12
3 53
4
5 75, 65
6 26
7 27, 47, 87
8 08, 58, 38
9 79, 79, 39, 59

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là như thế nào?

Thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày

Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 10 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đà Nẵng. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số miền bắc 60 ngày?

thống kê xổ số miền bắc 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày?

Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày?8

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 10 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDNG 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDNG 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.