Xổ số Đà Nẵng 60 ngày – Kết quả XS Đà Nẵng 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/06/2024

ĐB 450579
Nhất 17928
Nhì 44954
Ba 29273 98533
99391 83691 17730 40123
49450 28034 82813
Năm 6405
Sáu 8185 5492 6812
Bảy 360
Tám 18
Đầu
0 05
1 13, 12, 18
2 28, 23
3 33, 30, 34
4
5 54, 50
6 60
7 79, 73
8 85
9 91, 91, 92
Đuôi
0 30, 50, 60
1 91, 91
2 92, 12
3 73, 33, 23, 13
4 54, 34
5 05, 85
6
7
8 28, 18
9 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 19/06/2024

ĐB 573990
Nhất 74785
Nhì 49778
Ba 67855 68987
05504 24058 00358 99749
53019 81271 35280
Năm 2830
Sáu 9942 3835 5222
Bảy 372
Tám 39
Đầu
0 04
1 19
2 22
3 30, 35, 39
4 49, 42
5 55, 58, 58
6
7 78, 71, 72
8 85, 87, 80
9 90
Đuôi
0 90, 80, 30
1 71
2 42, 22, 72
3
4 04
5 85, 55, 35
6
7 87
8 78, 58, 58
9 49, 19, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/06/2024

ĐB 424008
Nhất 16902
Nhì 84915
Ba 93205 44286
24936 10324 40561 59366
53542 90583 16042
Năm 6193
Sáu 8700 9307 6504
Bảy 044
Tám 94
Đầu
0 08, 02, 05, 00, 07, 04
1 15
2 24
3 36
4 42, 42, 44
5
6 61, 66
7
8 86, 83
9 93, 94
Đuôi
0 00
1 61
2 02, 42, 42
3 83, 93
4 24, 04, 44, 94
5 15, 05
6 86, 36, 66
7 07
8 08
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/06/2024

ĐB 237610
Nhất 65367
Nhì 98822
Ba 14176 07232
29066 41051 53181 35748
29465 73385 51978
Năm 4515
Sáu 3347 9950 5733
Bảy 571
Tám 59
Đầu
0
1 10, 15
2 22
3 32, 33
4 48, 47
5 51, 50, 59
6 67, 66, 65
7 76, 78, 71
8 81, 85
9
Đuôi
0 10, 50
1 51, 81, 71
2 22, 32
3 33
4
5 65, 85, 15
6 76, 66
7 67, 47
8 48, 78
9 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/06/2024

ĐB 169163
Nhất 24452
Nhì 88997
Ba 83744 14776
22932 07055 72358 56795
82267 52260 97857
Năm 3601
Sáu 4312 0492 9529
Bảy 678
Tám 52
Đầu
0 01
1 12
2 29
3 32
4 44
5 52, 55, 58, 57, 52
6 63, 67, 60
7 76, 78
8
9 97, 95, 92
Đuôi
0 60
1 01
2 52, 32, 12, 92, 52
3 63
4 44
5 55, 95
6 76
7 97, 67, 57
8 58, 78
9 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 05/06/2024

ĐB 617219
Nhất 03231
Nhì 12182
Ba 17408 16572
53059 38671 82565 40147
91999 30935 84429
Năm 5400
Sáu 8547 5924 7063
Bảy 027
Tám 27
Đầu
0 08, 00
1 19
2 29, 24, 27, 27
3 31, 35
4 47, 47
5 59
6 65, 63
7 72, 71
8 82
9 99
Đuôi
0 00
1 31, 71
2 82, 72
3 63
4 24
5 65, 35
6
7 47, 47, 27, 27
8 08
9 19, 59, 99, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/06/2024

ĐB 661914
Nhất 26637
Nhì 93879
Ba 41628 01749
61322 12257 94055 07278
19401 69082 23265
Năm 6143
Sáu 8350 6374 9645
Bảy 003
Tám 40
Đầu
0 01, 03
1 14
2 28, 22
3 37
4 49, 43, 45, 40
5 57, 55, 50
6 65
7 79, 78, 74
8 82
9
Đuôi
0 50, 40
1 01
2 22, 82
3 43, 03
4 14, 74
5 55, 65, 45
6
7 37, 57
8 28, 78
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/05/2024

ĐB 526514
Nhất 05709
Nhì 32327
Ba 80794 87322
62200 16200 78905 09266
91766 98022 81536
Năm 3074
Sáu 7570 8270 4452
Bảy 652
Tám 70
Đầu
0 09, 00, 00, 05
1 14
2 27, 22, 22
3 36
4
5 52, 52
6 66, 66
7 74, 70, 70, 70
8
9 94
Đuôi
0 00, 00, 70, 70, 70
1
2 22, 22, 52, 52
3
4 14, 94, 74
5 05
6 66, 66, 36
7 27
8
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/05/2024

ĐB 476726
Nhất 74759
Nhì 17440
Ba 82867 70423
10838 51168 45114 42798
97620 05078 11047
Năm 5062
Sáu 7896 4981 3544
Bảy 881
Tám 88
Đầu
0
1 14
2 26, 23, 20
3 38
4 40, 47, 44
5 59
6 67, 68, 62
7 78
8 81, 81, 88
9 98, 96
Đuôi
0 40, 20
1 81, 81
2 62
3 23
4 14, 44
5
6 26, 96
7 67, 47
8 38, 68, 98, 78, 88
9 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/05/2024

ĐB 864720
Nhất 84593
Nhì 22970
Ba 14445 41871
55041 28061 38773 88590
45362 78072 36625
Năm 1200
Sáu 1727 0175 6116
Bảy 915
Tám 83
Đầu
0 00
1 16, 15
2 20, 25, 27
3
4 45, 41
5
6 61, 62
7 70, 71, 73, 72, 75
8 83
9 93, 90
Đuôi
0 20, 70, 90, 00
1 71, 41, 61
2 62, 72
3 93, 73, 83
4
5 45, 25, 75, 15
6 16
7 27
8
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/05/2024

ĐB 558046
Nhất 05753
Nhì 95929
Ba 81647 47397
99439 70875 44807 08655
21657 36188 93913
Năm 1160
Sáu 6607 7514 0308
Bảy 290
Tám 58
Đầu
0 07, 07, 08
1 13, 14
2 29
3 39
4 46, 47
5 53, 55, 57, 58
6 60
7 75
8 88
9 97, 90
Đuôi
0 60, 90
1
2
3 53, 13
4 14
5 75, 55
6 46
7 47, 97, 07, 57, 07
8 88, 08, 58
9 29, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/05/2024

ĐB 421752
Nhất 99354
Nhì 97831
Ba 51202 34118
61936 97667 86427 50922
31968 47057 56226
Năm 3666
Sáu 9029 2752 6653
Bảy 286
Tám 20
Đầu
0 02
1 18
2 27, 22, 26, 29, 20
3 31, 36
4
5 52, 54, 57, 52, 53
6 67, 68, 66
7
8 86
9
Đuôi
0 20
1 31
2 52, 02, 22, 52
3 53
4 54
5
6 36, 26, 66, 86
7 67, 27, 57
8 18, 68
9 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/05/2024

ĐB 377478
Nhất 25130
Nhì 91940
Ba 07302 87478
36562 22409 17261 21231
90419 47100 66055
Năm 1484
Sáu 3005 0804 3434
Bảy 530
Tám 16
Đầu
0 02, 09, 00, 05, 04
1 19, 16
2
3 30, 31, 34, 30
4 40
5 55
6 62, 61
7 78, 78
8 84
9
Đuôi
0 30, 40, 00, 30
1 61, 31
2 02, 62
3
4 84, 04, 34
5 55, 05
6 16
7
8 78, 78
9 09, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/05/2024

ĐB 762242
Nhất 93640
Nhì 25831
Ba 76421 27496
97373 68771 02651 93634
09607 03432 44498
Năm 1962
Sáu 6020 0669 5199
Bảy 285
Tám 93
Đầu
0 07
1
2 21, 20
3 31, 34, 32
4 42, 40
5 51
6 62, 69
7 73, 71
8 85
9 96, 98, 99, 93
Đuôi
0 40, 20
1 31, 21, 71, 51
2 42, 32, 62
3 73, 93
4 34
5 85
6 96
7 07
8 98
9 69, 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/05/2024

ĐB 304905
Nhất 15833
Nhì 17111
Ba 87884 23108
28728 97039 04845 32443
39471 63591 98635
Năm 2555
Sáu 6383 0731 1787
Bảy 733
Tám 82
Đầu
0 05, 08
1 11
2 28
3 33, 39, 35, 31, 33
4 45, 43
5 55
6
7 71
8 84, 83, 87, 82
9 91
Đuôi
0
1 11, 71, 91, 31
2 82
3 33, 43, 83, 33
4 84
5 05, 45, 35, 55
6
7 87
8 08, 28
9 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/05/2024

ĐB 330440
Nhất 02495
Nhì 66704
Ba 91756 09287
07848 54004 78207 68767
88881 38691 40057
Năm 0699
Sáu 9313 2220 8483
Bảy 853
Tám 88
Đầu
0 04, 04, 07
1 13
2 20
3
4 40, 48
5 56, 57, 53
6 67
7
8 87, 81, 83, 88
9 95, 91, 99
Đuôi
0 40, 20
1 81, 91
2
3 13, 83, 53
4 04, 04
5 95
6 56
7 87, 07, 67, 57
8 48, 88
9 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/04/2024

ĐB 341749
Nhất 94259
Nhì 66007
Ba 57193 91662
85127 03396 83448 12267
63739 73770 85317
Năm 4077
Sáu 3191 6337 4833
Bảy 801
Tám 79
Đầu
0 07, 01
1 17
2 27
3 39, 37, 33
4 49, 48
5 59
6 62, 67
7 70, 77, 79
8
9 93, 96, 91
Đuôi
0 70
1 91, 01
2 62
3 93, 33
4
5
6 96
7 07, 27, 67, 17, 77, 37
8 48
9 49, 59, 39, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 24/04/2024

ĐB 080393
Nhất 24808
Nhì 32354
Ba 04715 59009
02797 16335 30930 02929
45178 92885 93932
Năm 1879
Sáu 2594 7417 2109
Bảy 579
Tám 41
Đầu
0 08, 09, 09
1 15, 17
2 29
3 35, 30, 32
4 41
5 54
6
7 78, 79, 79
8 85
9 93, 97, 94
Đuôi
0 30
1 41
2 32
3 93
4 54, 94
5 15, 35, 85
6
7 97, 17
8 08, 78
9 09, 29, 79, 09, 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/04/2024

ĐB 942256
Nhất 42351
Nhì 78868
Ba 75761 47764
47620 76454 39179 44220
38791 09159 33140
Năm 8017
Sáu 9223 6301 9480
Bảy 120
Tám 76
Đầu
0 01
1 17
2 20, 20, 23, 20
3
4 40
5 56, 51, 54, 59
6 68, 61, 64
7 79, 76
8 80
9 91
Đuôi
0 20, 20, 40, 80, 20
1 51, 61, 91, 01
2
3 23
4 64, 54
5
6 56, 76
7 17
8 68
9 79, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 17/04/2024

ĐB 263224
Nhất 72724
Nhì 27034
Ba 16638 42395
47523 72708 28663 95045
15417 46864 74856
Năm 5179
Sáu 5997 8213 9185
Bảy 406
Tám 66
Đầu
0 08, 06
1 17, 13
2 24, 24, 23
3 34, 38
4 45
5 56
6 63, 64, 66
7 79
8 85
9 95, 97
Đuôi
0
1
2
3 23, 63, 13
4 24, 24, 34, 64
5 95, 45, 85
6 56, 06, 66
7 17, 97
8 38, 08
9 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/04/2024

ĐB 590891
Nhất 36140
Nhì 31258
Ba 85278 18495
13233 59832 80167 73909
89459 08644 02709
Năm 8115
Sáu 8695 1110 7886
Bảy 284
Tám 15
Đầu
0 09, 09
1 15, 10, 15
2
3 33, 32
4 40, 44
5 58, 59
6 67
7 78
8 86, 84
9 91, 95, 95
Đuôi
0 40, 10
1 91
2 32
3 33
4 44, 84
5 95, 15, 95, 15
6 86
7 67
8 58, 78
9 09, 59, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 10/04/2024

ĐB 035606
Nhất 98251
Nhì 78452
Ba 01223 46530
86911 92784 88328 24365
87891 12135 14372
Năm 8249
Sáu 5740 6001 5428
Bảy 172
Tám 22
Đầu
0 06, 01
1 11
2 23, 28, 28, 22
3 30, 35
4 49, 40
5 51, 52
6 65
7 72, 72
8 84
9 91
Đuôi
0 30, 40
1 51, 11, 91, 01
2 52, 72, 72, 22
3 23
4 84
5 65, 35
6 06
7
8 28, 28
9 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/04/2024

ĐB 249316
Nhất 68799
Nhì 70715
Ba 81924 37244
64953 13815 67316 57299
41147 97574 98027
Năm 0885
Sáu 3901 0674 1813
Bảy 380
Tám 04
Đầu
0 01, 04
1 16, 15, 15, 16, 13
2 24, 27
3
4 44, 47
5 53
6
7 74, 74
8 85, 80
9 99, 99
Đuôi
0 80
1 01
2
3 53, 13
4 24, 44, 74, 74, 04
5 15, 15, 85
6 16, 16
7 47, 27
8
9 99, 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/04/2024

ĐB 736465
Nhất 63304
Nhì 55709
Ba 62304 46859
18610 16961 04478 58093
06698 02484 86146
Năm 0276
Sáu 8676 7880 4647
Bảy 775
Tám 50
Đầu
0 04, 09, 04
1 10
2
3
4 46, 47
5 59, 50
6 65, 61
7 78, 76, 76, 75
8 84, 80
9 93, 98
Đuôi
0 10, 80, 50
1 61
2
3 93
4 04, 04, 84
5 65, 75
6 46, 76, 76
7 47
8 78, 98
9 09, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/03/2024

ĐB 082493
Nhất 48006
Nhì 48131
Ba 75373 10690
15934 00559 95993 60298
72606 51788 08333
Năm 3716
Sáu 1684 8873 4175
Bảy 242
Tám 09
Đầu
0 06, 06, 09
1 16
2
3 31, 34, 33
4 42
5 59
6
7 73, 73, 75
8 88, 84
9 93, 90, 93, 98
Đuôi
0 90
1 31
2 42
3 93, 73, 93, 33, 73
4 34, 84
5 75
6 06, 06, 16
7
8 98, 88
9 59, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/03/2024

ĐB 954722
Nhất 21522
Nhì 70216
Ba 60110 21638
82677 06255 03899 28051
02759 38749 04772
Năm 8923
Sáu 2348 6200 6299
Bảy 400
Tám 92
Đầu
0 00, 00
1 16, 10
2 22, 22, 23
3 38
4 49, 48
5 55, 51, 59
6
7 77, 72
8
9 99, 99, 92
Đuôi
0 10, 00, 00
1 51
2 22, 22, 72, 92
3 23
4
5 55
6 16
7 77
8 38, 48
9 99, 59, 49, 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/03/2024

ĐB 623653
Nhất 18949
Nhì 03724
Ba 05823 88295
02125 19644 13219 28207
12325 54522 83429
Năm 6173
Sáu 2746 7820 6665
Bảy 807
Tám 88
Đầu
0 07, 07
1 19
2 24, 23, 25, 25, 22, 29, 20
3
4 49, 44, 46
5 53
6 65
7 73
8 88
9 95
Đuôi
0 20
1
2 22
3 53, 23, 73
4 24, 44
5 95, 25, 25, 65
6 46
7 07, 07
8 88
9 49, 19, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/03/2024

ĐB 295827
Nhất 72370
Nhì 06241
Ba 74455 05907
31683 11887 95453 90022
09319 39088 60352
Năm 1071
Sáu 3275 8010 7406
Bảy 672
Tám 48
Đầu
0 07, 06
1 19, 10
2 27, 22
3
4 41, 48
5 55, 53, 52
6
7 70, 71, 75, 72
8 83, 87, 88
9
Đuôi
0 70, 10
1 41, 71
2 22, 52, 72
3 83, 53
4
5 55, 75
6 06
7 27, 07, 87
8 88, 48
9 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/03/2024

ĐB 864903
Nhất 50503
Nhì 92703
Ba 03786 51207
08635 92435 38285 45799
62002 60174 39406
Năm 0451
Sáu 6364 4277 6386
Bảy 958
Tám 25
Đầu
0 03, 03, 03, 07, 02, 06
1
2 25
3 35, 35
4
5 51, 58
6 64
7 74, 77
8 86, 85, 86
9 99
Đuôi
0
1 51
2 02
3 03, 03, 03
4 74, 64
5 35, 35, 85, 25
6 86, 06, 86
7 07, 77
8 58
9 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/03/2024

ĐB 726763
Nhất 70480
Nhì 97102
Ba 08010 67605
38143 84891 40408 93818
66208 92895 08796
Năm 7248
Sáu 3916 7664 9542
Bảy 801
Tám 74
Đầu
0 02, 05, 08, 08, 01
1 10, 18, 16
2
3
4 43, 48, 42
5
6 63, 64
7 74
8 80
9 91, 95, 96
Đuôi
0 80, 10
1 91, 01
2 02, 42
3 63, 43
4 64, 74
5 05, 95
6 96, 16
7
8 08, 18, 08, 48
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/03/2024

ĐB 930105
Nhất 50990
Nhì 80079
Ba 23724 86337
16817 96830 43909 85198
55881 90880 17779
Năm 6602
Sáu 7224 2602 8085
Bảy 269
Tám 67
Đầu
0 05, 09, 02, 02
1 17
2 24, 24
3 37, 30
4
5
6 69, 67
7 79, 79
8 81, 80, 85
9 90, 98
Đuôi
0 90, 30, 80
1 81
2 02, 02
3
4 24, 24
5 05, 85
6
7 37, 17, 67
8 98
9 79, 09, 79, 69

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/03/2024

ĐB 499850
Nhất 92175
Nhì 94014
Ba 71620 29207
99618 56696 07450 03050
77526 39117 47199
Năm 9189
Sáu 9130 1774 0970
Bảy 280
Tám 45
Đầu
0 07
1 14, 18, 17
2 20, 26
3 30
4 45
5 50, 50, 50
6
7 75, 74, 70
8 89, 80
9 96, 99
Đuôi
0 50, 20, 50, 50, 30, 70, 80
1
2
3
4 14, 74
5 75, 45
6 96, 26
7 07, 17
8 18
9 99, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/03/2024

ĐB 147917
Nhất 21866
Nhì 14909
Ba 74762 61079
29181 47508 66597 56254
29789 92631 85358
Năm 2457
Sáu 0055 8007 3677
Bảy 038
Tám 36
Đầu
0 09, 08, 07
1 17
2
3 31, 38, 36
4
5 54, 58, 57, 55
6 66, 62
7 79, 77
8 81, 89
9 97
Đuôi
0
1 81, 31
2 62
3
4 54
5 55
6 66, 36
7 17, 97, 57, 07, 77
8 08, 58, 38
9 09, 79, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/02/2024

ĐB 127372
Nhất 84545
Nhì 62918
Ba 28343 71370
41836 48533 52122 47223
24606 23090 66967
Năm 6098
Sáu 1321 2597 1148
Bảy 509
Tám 36
Đầu
0 06, 09
1 18
2 22, 23, 21
3 36, 33, 36
4 45, 43, 48
5
6 67
7 72, 70
8
9 90, 98, 97
Đuôi
0 70, 90
1 21
2 72, 22
3 43, 33, 23
4
5 45
6 36, 06, 36
7 67, 97
8 18, 98, 48
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 24/02/2024

ĐB 289733
Nhất 62807
Nhì 21223
Ba 12091 45844
56139 98356 39125 80475
29906 17147 30204
Năm 0165
Sáu 5552 1363 7454
Bảy 652
Tám 25
Đầu
0 07, 06, 04
1
2 23, 25, 25
3 33, 39
4 44, 47
5 56, 52, 54, 52
6 65, 63
7 75
8
9 91
Đuôi
0
1 91
2 52, 52
3 33, 23, 63
4 44, 04, 54
5 25, 75, 65, 25
6 56, 06
7 07, 47
8
9 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/02/2024

ĐB 053869
Nhất 02248
Nhì 44788
Ba 93987 37190
47723 24481 44655 75164
14523 78673 11825
Năm 6330
Sáu 7615 0422 8536
Bảy 845
Tám 00
Đầu
0 00
1 15
2 23, 23, 25, 22
3 30, 36
4 48, 45
5 55
6 69, 64
7 73
8 88, 87, 81
9 90
Đuôi
0 90, 30, 00
1 81
2 22
3 23, 23, 73
4 64
5 55, 25, 15, 45
6 36
7 87
8 48, 88
9 69

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 17/02/2024

ĐB 837214
Nhất 24020
Nhì 94099
Ba 62690 99815
01988 09208 51387 02910
43344 04979 48465
Năm 8649
Sáu 8377 9081 7147
Bảy 173
Tám 23
Đầu
0 08
1 14, 15, 10
2 20, 23
3
4 44, 49, 47
5
6 65
7 79, 77, 73
8 88, 87, 81
9 99, 90
Đuôi
0 20, 90, 10
1 81
2
3 73, 23
4 14, 44
5 15, 65
6
7 87, 77, 47
8 88, 08
9 99, 79, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/02/2024

ĐB 445451
Nhất 02445
Nhì 94307
Ba 90585 16428
02445 93108 55095 48178
11292 44652 72643
Năm 6900
Sáu 5529 8909 5181
Bảy 589
Tám 15
Đầu
0 07, 08, 00, 09
1 15
2 28, 29
3
4 45, 45, 43
5 51, 52
6
7 78
8 85, 81, 89
9 95, 92
Đuôi
0 00
1 51, 81
2 92, 52
3 43
4
5 45, 85, 45, 95, 15
6
7 07
8 28, 08, 78
9 29, 09, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 10/02/2024

ĐB 855278
Nhất 13286
Nhì 01517
Ba 49791 35401
81309 10519 96365 09608
86454 86224 35670
Năm 4337
Sáu 3273 5534 4398
Bảy 060
Tám 40
Đầu
0 01, 09, 08
1 17, 19
2 24
3 37, 34
4 40
5 54
6 65, 60
7 78, 70, 73
8 86
9 91, 98
Đuôi
0 70, 60, 40
1 91, 01
2
3 73
4 54, 24, 34
5 65
6 86
7 17, 37
8 78, 08, 98
9 09, 19

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/02/2024

ĐB 480177
Nhất 53263
Nhì 92368
Ba 70887 48180
41498 63647 06535 04495
69050 12906 82494
Năm 8597
Sáu 4706 7040 9275
Bảy 847
Tám 48
Đầu
0 06, 06
1
2
3 35
4 47, 40, 47, 48
5 50
6 63, 68
7 77, 75
8 87, 80
9 98, 95, 94, 97
Đuôi
0 80, 50, 40
1
2
3 63
4 94
5 35, 95, 75
6 06, 06
7 77, 87, 47, 97, 47
8 68, 98, 48
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/02/2024

ĐB 952660
Nhất 90893
Nhì 93676
Ba 50943 79466
74421 93003 29095 36268
10157 61900 47199
Năm 0659
Sáu 8571 4447 5383
Bảy 124
Tám 62
Đầu
0 03, 00
1
2 21, 24
3
4 43, 47
5 57, 59
6 60, 66, 68, 62
7 76, 71
8 83
9 93, 95, 99
Đuôi
0 60, 00
1 21, 71
2 62
3 93, 43, 03, 83
4 24
5 95
6 76, 66
7 57, 47
8 68
9 99, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 31/01/2024

ĐB 459870
Nhất 94591
Nhì 30384
Ba 01209 70699
54231 01623 63510 98865
48265 60155 24356
Năm 7454
Sáu 7724 6926 1331
Bảy 408
Tám 66
Đầu
0 09, 08
1 10
2 23, 24, 26
3 31, 31
4
5 55, 56, 54
6 65, 65, 66
7 70
8 84
9 91, 99
Đuôi
0 70, 10
1 91, 31, 31
2
3 23
4 84, 54, 24
5 65, 65, 55
6 56, 26, 66
7
8 08
9 09, 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/01/2024

ĐB 810263
Nhất 75163
Nhì 60226
Ba 95475 28096
93547 29957 45763 13397
99204 53376 23132
Năm 5405
Sáu 4900 2126 9777
Bảy 115
Tám 42
Đầu
0 04, 05, 00
1 15
2 26, 26
3 32
4 47, 42
5 57
6 63, 63, 63
7 75, 76, 77
8
9 96, 97
Đuôi
0 00
1
2 32, 42
3 63, 63, 63
4 04
5 75, 05, 15
6 26, 96, 76, 26
7 47, 57, 97, 77
8
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 24/01/2024

ĐB 628497
Nhất 18504
Nhì 78933
Ba 53336 97778
34497 47078 42670 50162
63968 93154 39775
Năm 2592
Sáu 3430 3199 7405
Bảy 229
Tám 61
Đầu
0 04, 05
1
2 29
3 33, 36, 30
4
5 54
6 62, 68, 61
7 78, 78, 70, 75
8
9 97, 97, 92, 99
Đuôi
0 70, 30
1 61
2 62, 92
3 33
4 04, 54
5 75, 05
6 36
7 97, 97
8 78, 78, 68
9 99, 29

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/01/2024

ĐB 137402
Nhất 76017
Nhì 92770
Ba 56539 86286
23100 20074 94494 16231
19500 50443 19345
Năm 0484
Sáu 9628 8251 3818
Bảy 280
Tám 66
Đầu
0 02, 00, 00
1 17, 18
2 28
3 39, 31
4 43, 45
5 51
6 66
7 70, 74
8 86, 84, 80
9 94
Đuôi
0 70, 00, 00, 80
1 31, 51
2 02
3 43
4 74, 94, 84
5 45
6 86, 66
7 17
8 28, 18
9 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 17/01/2024

ĐB 896989
Nhất 54981
Nhì 49435
Ba 83653 75586
80517 99269 18982 98013
94999 04523 10224
Năm 2791
Sáu 8334 2286 5586
Bảy 413
Tám 90
Đầu
0
1 17, 13, 13
2 23, 24
3 35, 34
4
5 53
6 69
7
8 89, 81, 86, 82, 86, 86
9 99, 91, 90
Đuôi
0 90
1 81, 91
2 82
3 53, 13, 23, 13
4 24, 34
5 35
6 86, 86, 86
7 17
8
9 89, 69, 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/01/2024

ĐB 102147
Nhất 95796
Nhì 37490
Ba 20760 09905
91192 55090 15297 95479
16224 87650 90121
Năm 6002
Sáu 5531 1037 3340
Bảy 724
Tám 05
Đầu
0 05, 02, 05
1
2 24, 21, 24
3 31, 37
4 47, 40
5 50
6 60
7 79
8
9 96, 90, 92, 90, 97
Đuôi
0 90, 60, 90, 50, 40
1 21, 31
2 92, 02
3
4 24, 24
5 05, 05
6 96
7 47, 97, 37
8
9 79

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 10/01/2024

ĐB 970808
Nhất 66737
Nhì 30560
Ba 44261 03655
30899 15716 50209 84913
61805 05175 37715
Năm 1372
Sáu 2370 1994 5831
Bảy 113
Tám 81
Đầu
0 08, 09, 05
1 16, 13, 15, 13
2
3 37, 31
4
5 55
6 60, 61
7 75, 72, 70
8 81
9 99, 94
Đuôi
0 60, 70
1 61, 31, 81
2 72
3 13, 13
4 94
5 55, 05, 75, 15
6 16
7 37
8 08
9 99, 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/01/2024

ĐB 572898
Nhất 04242
Nhì 56455
Ba 22250 44809
50395 06380 75967 78210
63614 53672 66526
Năm 7275
Sáu 6314 6124 9339
Bảy 552
Tám 48
Đầu
0 09
1 10, 14, 14
2 26, 24
3 39
4 42, 48
5 55, 50, 52
6 67
7 72, 75
8 80
9 98, 95
Đuôi
0 50, 80, 10
1
2 42, 72, 52
3
4 14, 14, 24
5 55, 95, 75
6 26
7 67
8 98, 48
9 09, 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/01/2024

ĐB 237601
Nhất 66230
Nhì 09762
Ba 33916 45705
86875 94077 18197 76625
47079 41012 59821
Năm 4161
Sáu 4823 6242 6561
Bảy 249
Tám 57
Đầu
0 01, 05
1 16, 12
2 25, 21, 23
3 30
4 42, 49
5 57
6 62, 61, 61
7 75, 77, 79
8
9 97
Đuôi
0 30
1 01, 21, 61, 61
2 62, 12, 42
3 23
4
5 05, 75, 25
6 16
7 77, 97, 57
8
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/12/2023

ĐB 352055
Nhất 92692
Nhì 79519
Ba 60033 59165
09060 56289 68735 46341
62213 08031 73982
Năm 1540
Sáu 9224 2653 3734
Bảy 161
Tám 12
Đầu
0
1 19, 13, 12
2 24
3 33, 35, 31, 34
4 41, 40
5 55, 53
6 65, 60, 61
7
8 89, 82
9 92
Đuôi
0 60, 40
1 41, 31, 61
2 92, 82, 12
3 33, 13, 53
4 24, 34
5 55, 65, 35
6
7
8
9 19, 89

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/12/2023

ĐB 443868
Nhất 08567
Nhì 54449
Ba 59125 05699
66471 55791 65166 38094
58854 82199 90736
Năm 4526
Sáu 7428 1792 3928
Bảy 760
Tám 45
Đầu
0
1
2 25, 26, 28, 28
3 36
4 49, 45
5 54
6 68, 67, 66, 60
7 71
8
9 99, 91, 94, 99, 92
Đuôi
0 60
1 71, 91
2 92
3
4 94, 54
5 25, 45
6 66, 36, 26
7 67
8 68, 28, 28
9 49, 99, 99

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/12/2023

ĐB 162056
Nhất 16282
Nhì 48091
Ba 76726 89250
39891 22764 50187 06450
37739 93065 83230
Năm 1133
Sáu 7947 3936 8300
Bảy 388
Tám 20
Đầu
0 00
1
2 26, 20
3 39, 30, 33, 36
4 47
5 56, 50, 50
6 64, 65
7
8 82, 87, 88
9 91, 91
Đuôi
0 50, 50, 30, 00, 20
1 91, 91
2 82
3 33
4 64
5 65
6 56, 26, 36
7 87, 47
8 88
9 39

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/12/2023

ĐB 247458
Nhất 05687
Nhì 19259
Ba 77342 47909
63991 06440 75527 29839
83261 02230 49778
Năm 1620
Sáu 7404 5959 1477
Bảy 643
Tám 62
Đầu
0 09, 04
1
2 27, 20
3 39, 30
4 42, 40, 43
5 58, 59, 59
6 61, 62
7 78, 77
8 87
9 91
Đuôi
0 40, 30, 20
1 91, 61
2 42, 62
3 43
4 04
5
6
7 87, 27, 77
8 58, 78
9 59, 09, 39, 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/12/2023

ĐB 638738
Nhất 73951
Nhì 39381
Ba 07111 05574
79560 93843 06072 60054
09363 41980 52707
Năm 0842
Sáu 3057 5367 1913
Bảy 754
Tám 62
Đầu
0 07
1 11, 13
2
3 38
4 43, 42
5 51, 54, 57, 54
6 60, 63, 67, 62
7 74, 72
8 81, 80
9
Đuôi
0 60, 80
1 51, 81, 11
2 72, 42, 62
3 43, 63, 13
4 74, 54, 54
5
6
7 07, 57, 67
8 38
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/12/2023

ĐB 278820
Nhất 94365
Nhì 98341
Ba 85082 03485
22177 26913 19509 65160
38531 96992 15698
Năm 1355
Sáu 3792 2065 9464
Bảy 895
Tám 93
Đầu
0 09
1 13
2 20
3 31
4 41
5 55
6 65, 60, 65, 64
7 77
8 82, 85
9 92, 98, 92, 95, 93
Đuôi
0 20, 60
1 41, 31
2 82, 92, 92
3 13, 93
4 64
5 65, 85, 55, 65, 95
6
7 77
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/12/2023

ĐB 596794
Nhất 43467
Nhì 94262
Ba 47450 67002
74363 20631 82430 31487
19161 74490 70316
Năm 5052
Sáu 1025 0181 7750
Bảy 782
Tám 08
Đầu
0 02, 08
1 16
2 25
3 31, 30
4
5 50, 52, 50
6 67, 62, 63, 61
7
8 87, 81, 82
9 94, 90
Đuôi
0 50, 30, 90, 50
1 31, 61, 81
2 62, 02, 52, 82
3 63
4 94
5 25
6 16
7 67, 87
8 08
9

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/12/2023

ĐB 722917
Nhất 19976
Nhì 32854
Ba 42077 64444
09097 53259 61648 20852
24195 99565 58356
Năm 5924
Sáu 9602 9957 9125
Bảy 400
Tám 72
Đầu
0 02, 00
1 17
2 24, 25
3
4 44, 48
5 54, 59, 52, 56, 57
6 65
7 76, 77, 72
8
9 97, 95
Đuôi
0 00
1
2 52, 02, 72
3
4 54, 44, 24
5 95, 65, 25
6 76, 56
7 17, 77, 97, 57
8 48
9 59

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/12/2023

ĐB 014567
Nhất 58800
Nhì 78363
Ba 98517 65384
99486 16835 88803 85140
83547 77624 29644
Năm 8226
Sáu 6415 8312 2201
Bảy 749
Tám 49
Đầu
0 00, 03, 01
1 17, 15, 12
2 24, 26
3 35
4 40, 47, 44, 49, 49
5
6 67, 63
7
8 84, 86
9
Đuôi
0 00, 40
1 01
2 12
3 63, 03
4 84, 24, 44
5 35, 15
6 86, 26
7 67, 17, 47
8
9 49, 49

Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/11/2023

ĐB 067158
Nhất 71215
Nhì 69973
Ba 22963 41205
48109 47695 26603 74521
44090 09378 04101
Năm 8305
Sáu 2173 3150 7430
Bảy 274
Tám 93
Đầu
0 05, 09, 03, 01, 05
1 15
2 21
3 30
4
5 58, 50
6 63
7 73, 78, 73, 74
8
9 95, 90, 93
Đuôi
0 90, 50, 30
1 21, 01
2
3 73, 63, 03, 73, 93
4 74
5 15, 05, 95, 05
6
7
8 58, 78
9 09

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là như thế nào?

Thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày

Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 10 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đà Nẵng. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số miền bắc 60 ngày?

thống kê xổ số miền bắc 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày?

Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày?8

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Nẵng 10 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDNG 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDNG 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đà Nẵng 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.